Przegląd prasy

Spotkanie robocze leaderów czterech organizacji branżowych

28 czerwca 2012

d723a5cf9f5f6e30a574471a265ab414f2b2e2ac

Komunikat

z II spotkania leaderów 4 organizacji środowiska osk

28 czerwca 2012 w Bydgoszczy (siedziba Szkoły Jazdy MODRACZEK” Jerzy Kociszewski) odbyło się drugie spotkanie (tym razem robocze) leaderów czterech organizacji branżowych:

 

PFSSK / KRS 0000133194: Krzysztof Szymański; Krzysztof Bandos

PIGOSK / KRS 0000256376: Jan Domasik; Czesław Swaryczewski

KIEROWCA.PL / KRS 0000261135: Rafał Matuszak; Michał Łydka; Jerzy Kociszewski

OIGOSK / KRS 0000276855: Roman Stencel; Zbigniew Popławski

Obradowano pod przewodnictwem prezesa Romana Stencla, a tematyka dotyczyła n/w zagadnień:

I.Przedyskutowano zgłoszone przez poszczególne organizacje problemy i zdecydowano o podjęciu wspólnych wysiłków w następujących obszarach tematycznych:

1. domaganie się wprowadzenia uregulowań prawnych skutkujących realną możliwością prowadzenia egzaminów państwowych na wszystkie kategorie prawa jazdy również pojazdami w dyspozycji osoby egzaminowanej.

2. domaganie się wprowadzenia uregulowań prawnych mających na celu unormowanie cen za szkolenie na prawo jazdy, w szczególności usankcjonowania minimalnej ceny za 1 godz. szkolenia.

3. przeciwstawianie się forsowanej przez Ministra Gowina deregulacji zawodu instruktora nauki jazdy i egzaminatora.

4. domaganie się zwolnienia z pobierania opłaty za przejazd podczas prowadzenia nauki jazdy po drogach objętych elektronicznym systemem poboru opłat ViaTool.

5. domaganie się wprowadzenia uregulowań prawnych skutkujących (w analogii do nowego egzaminu teoretycznego) punktowym systemem oceny egzaminu praktycznego na prawo jazdy i wsparcie zabiegów KSE w tym zakresie.

6. prezentowanych w dotychczasowych wystąpieniach do MTBiGM.

II.W efekcie prezentacji koncepcji pana Rafała Matuszaka - zdecydowano o wsparciu i rozpropagowaniu w środowisku osk akcji pt. rzetelna cenajako jednego z istotnych elementówmogących w perspektywie przyczynić się do unormowania trudnej, dzisiaj nawet patologicznej kwestii ceny za jedna godz. szkolenia w osk.

III.Po wielowątkowej, długiej dyskusji zdecydowano o wystąpieniu do MTBiGM oraz innych działaniach mających na celu zmianę art.31 uokp - w taki sposób aby status SuperOSK można byłoby uzyskać w poszczególnych kategoriach prawa jazdy.

IV.Postanowiono o zainicjowaniu spotkania z KSD WORD celem “wysondowania” stanowiska odnośnie:

1. prowadzenia egzaminów praktycznych samochodami osk na wszystkie kat. prawa jazdy

2. punktowego systemu oceny egzaminu praktycznego na prawo jazdy

3. wysokości opłaty za egzamin

4. procedury wyłonienia dostawcy jednolitego systemu teleinformatycznego dla WORD

5. inne

V.Postanowiono o zaproszeniu do współpracy przedstawiciela Stowarzyszenia Liga Obrony Kraju tj. osoby ze ścisłego kierownictwa (Zarządu Głównego) - celem poszerzenia reprezentacji środowiskowej wspólnych wystąpień.

VI.W wypowiedziach wyrażano zaniepokojenie i konsternację spowodowaną brakiem odpowiedzi (jakiejkolwiek reakcji) MTBiGM na dotychczasowe cztery wspólne wystąpienia. Z jednoznaczną oceną tej sytuacji oraz podjęciem ewentualnych dalszych działań - postanowiono wstrzymać się do 03 lipca br. kiedy to ma mieć miejsce kolejne spotkanie w MTBiGM z wicemin. Tadeuszem Jarmuziewiczem.

VII.Przedyskutowano również tezy i problematykę do zaprezentowania na kolejnym spotkaniu w dniu 03 lipca 2012 r. z Sekretarzem Stanu MTBiGM Tadeuszem Jarmuziewiczem. Spotkanie jest efektem zabiegów p. Jarosława Onacewicza (przewodniczącego KR SSSK) u posła PO Roberta Tyszkiewicza realizowanych w ramach popieranej przez nas inicjatywy SSSK Białystok z lutego br.

Zredagował: Roman Stencel

przy aprobacie:

Krzysztofa Szymańskiego - prezes PFSSK

Jana Domasika - prezes PIGOSK

Jerzego Kociszewskiego – wiceprezes KIEROWCA.PL

(Fot.: PD@N 433-78oigosk)