Przegląd prasy

Spotkanie w MI: jakość szkoleń i brd

29 marca 2011

W Ministerstwie Infrastruktury odbyło się spotkanie pt. “Wpływ kwalifikacji wstępnej i szkolenia okresowego na wiedzę i umiejętności kierowców oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego”.Prowadzący to: Tadeusz Jarmuziewicz - sekretarz stanu i Andrzej Bogdanowicz-dyrektor Departamentu Transportu Drogowego. W spotkaniu udział wzięli eksperci z zakresu szkolenia kierowców zawodowych tj. przedstawiciele Urzędów Wojewódzkich, organizacji transportowych i szkoleniowych. Środowisko szkoleniowców reprezentowali: Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców - Krzysztof Szymański; Polska Izba Gospodarcza OSK - Aleksander Igielski, Wojciech Góra; Ogólnopolska Izba Gospodarcza OSK- Roman Stencel, Zbigniew Popławski. Szczególna uwagę uczestnicy spotkania zwracali na problem jakości szkolenia, systemu szkolenia e-lerningowego oraz zagadnienie cen kursów. Podniesiono, iż zbyt niskie ceny – stosowane na rynku - nie mogą gwarantować przeprowadzenia szkolenia wg. obowiązujących wymogów programowych. Wśród wniosków ze spotkania postanowiono - wprowadzić skuteczne metody nadzoru oraz poddać analizie system szkolenia e-lerningowego.