Przegląd prasy

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2007 roku

26 marca 2008

Odbyło się plenarne posiedzenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które otworzył Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk, Przewodniczący Krajowej Rady. Minister wręczył powołanie na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Krajowej Rady Zbigniewowi Rapciakowi, Podsekretarzowi Stanu w MI. W swoim wystąpieniu Wiceminister Z. Rapciak podkreślił iż “obniżenie prędkości pojazdu tylko o 5% to o 20% mniej zabitych na naszych drogach”.

Według raportu Krajowej Rady o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działaniach realizowanych w 2007, w minionym roku w Polsce o 6% wzrosła liczba wypadków drogowych, na drogach zginęło o 340 osób więcej niż w 2006 r. W styczniu 2007 liczba zabitych na polskich drogach wzrosła o 100%, gdy ruch w tym czasie zwiększył się tylko o 12,3%. W pierwszym półroczu przy dobrych warunkach atmosferycznych i suchej nawierzchni zginęło blisko pół tysiąca osób więcej niż w okresie mroźnej zimy. Główne przyczyny tej sytuacji to niska kultura jazdy i lekceważenie przepisów ruchu drogowego, w tym dotyczących prędkości jazdy, zakazu jazdy po spożyciu alkoholu.
Ministerstwo Infrastruktury, wspólnie z KRBRD oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, prowadzi systematyczne działania mające na celu podnoszenie poziomu wiedzy użytkowników dróg oraz wspiera akcje służące bezpieczeństwu na drogach. W wyniku pilotażowego programu “Drogi Zaufania”, podjętego przez GDDKiA od lipca 2007 r. na drodze krajowej nr 8, liczba śmiertelnych ofiar wypadków na krajowej ósemce spadła o 30%. W bieżącym roku programem tym objętych zostanie kolejnych osiem dróg krajowych, a Ministerstwo Infrastruktury przeznaczy na tę akcję 250 mln.
Na posiedzeniu zostały przedstawione dwa projekty realizowane przez Ministerstwo Infrastruktury - Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na drogach samorządowych i Program Uspokojenia Ruchu. Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych realizowany jest od 2005 roku. Do 31 grudnia 2007 roku we wszystkich województwach udało się zrealizować 205 zadań przebudowy miejsc niebezpiecznych, co stanowi 53 % wszystkich przewidzianych zadań . Nakłady Inwestycyjne wyniosły 148 183 104,32 zł co stanowi 39% szacunkowej wartości całkowitej Programu. . Program oparty jest na formule partnerstwa między ministerstwem a wojewodami i samorządami - taka forma współpracy zapewnia mu dużą skuteczność. Ministerstwo Infrastruktury dofinansowuje inwestycje poprzez refundację części nakładów poniesionych przez samorządy. Po pierwszym roku funkcjonowania Programu, liczba wypadków w przebudowanych miejscach na terenie całego kraju spadła o 66%, rannych o 68%, zabitych o 91% i kolizji o 48%. O skuteczności Programu przekonują nie tylko statystyki, ale i opinie użytkowników dróg, którzy dostrzegają poprawę warunków korzystania z dróg i bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu. Najwięcej zadań wykonano w województwie wielkopolskim (32), podkarpackim (26) i dolnośląskim (18).
Drugą inicjatywą mającą na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach jest Program Uspokojenia Ruchu. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wyegzekwowanie jazdy z przepisową prędkością, rozpropagowanie wiedzy i dobrych praktyk z zakresu uspokojenia ruchu oraz poszukiwanie specjalistów zajmujących się tematyką brd na drogach samorządowych. Całkowita wartość Programu Uspokojenia Ruchu jest szacowana na 260 mln euro. Połowa środków będzie pochodzić z pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego, drugą połowę zapewnią samorządy. Zainteresowanie Programem jest bardzo duże: od samorządów z całego kraju otrzymano przeszło 2850 wstępnych zgłoszeń zainteresowania realizacją zadań uspokojenia ruchu na ogólną kwotę prawie 3,9 miliarda złotych. Program Uspokojenia Ruchu będzie realizowany na zasadzie współpracy pomiędzy Ministrem Infrastruktury, wojewodami i jednostkami samorządu terytorialnego. Wybór zadań nastąpi w drodze konkursu w oparciu o kryteria ogłoszone przez Ministerstwo Infrastruktury po podpisaniu umowy pożyczki z EBI, które może nastąpić na początku 2009 r.
Uczestniczący w obradach Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Podsekretarz Stanu w MSWiA Adam Rapacki podkreślił, iż dla poprawy bezpieczeństwa niezbędne jest wdrożenie systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym.
Z przedstawionych na posiedzeniu danych KRBRD wynika, że do 70% wypadków na drogach dochodzi z winy kierowców samochodów osobowych. Dlatego tak istotne jest, powiedział na zakończenie obrad wiceprzewodniczący Krajowej Rady Wiceminister Z. Rapciak, “skuteczne i szybkie dotarcie do świadomości użytkowników dróg. Ciągle przywiązujemy do tych działań zbyt małą wagę. I nadal niewykorzystane są też regionalne media, które z wielkim zaangażowaniem włączają się do takich kampanii”. Minister zaapelował także do samorządów województw o większe niż dotąd zaangażowanie w kampanie medialne zwalczające jazdę po pijanemu i brawurę kierowców.


Więcej informacji na stronie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego http://www.krbrd.gov.pl/ ]