Przegląd prasy

Stawka roczna opłaty za zajęcie pasa drogowego

Autor: "Rzeczpospolita"

4 sierpnia 2005

Sposób naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, np. na ułożenie kabla energetycznego analizuje "Rzeczpospolita". Szczególne wątpliwości interpretacyjne powstają tutaj bowiem w sytuacji opłaty za drugi rok funkcjonowania urządzenia w pasie drogowym. Wniosek: tak więc w dzisiejszym stanie prawnym zarządca drogi został pozbawiony możliwości kilkakrotnego nakładania opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Słowa kluczowe budowa dróg drogownictwo