Przegląd prasy

Stołeczne konsultacje ws. poprawy roli pieszego

9 października 2015

ac4b8f41306bbd1d6f61f71cb3cb7bf6bd920389(525-7)

Chcemy zwiększyć rolę ruchu pieszego, ułatwić mieszkańcom przemieszczanie się i wprowadzić jednolite standardy przy projektowaniu i budowie miejskiej infrastruktury. Rozpoczęły się konsultacje społeczne w tej sprawie - informuje urząd m.st. Warszawy. Ruch pieszy ma ogromne znaczenie dla sprawnego funkcjonowania stolicy, powinien być traktowany priorytetowo, szczególnie w centrum, a mieszkańcy nie powinni napotykać barier uniemożliwiających im korzystanie z ulic, placów czy utrudniających im dostęp do komunikacji miejskiej. To główne założenia “Polityki tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju ruchu pieszego”, której przyjęcie pozwoli na poprawę jakości życia w stolicy i zwiększy bezpieczeństwo pieszych. W projekcie dokumentu znalazły się także jednolite standardy oraz wytyczne projektowania i wykonywania przestrzeni dla pieszych, tak aby była ona dostępna i przyjazna dla wszystkich, także osób niepełnosprawnych, starszych, rodziców z wózkami itp. Od dwóch lat likwidowane są bariery architektoniczne ze specjalnie przeznaczonych na to pieniędzy. Wybierane są miejsca, gdzie bariery są uciążliwe, ale jednocześnie łatwe i szybkie do likwidacji, tak aby bez konieczności prowadzenia kosztownych prac uzyskać efekt – ułatwienie w poruszaniu się po mieście. To przede wszystkim zbyt wysokie krawężniki, nierówne chodniki, brak pasów ostrzegawczych. Opracowane standardy i wytyczne będą jasną wskazówką dla projektantów, aby takie bariery już nie powstawały. Z projektem można się zapoznać na stronie http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/rozwoj-ruchu-pieszego-w-warszawie

Słowa kluczowe piesi/ruch pieszych Warszawa