Przegląd prasy

Stowarzyszenie Instruktorów i Ośrodków Szkolenia w Sieradzu

6 marca 2010

909b06e86e5318012d533e0f1df1bd7ba69457e6

 

(Fot.: PD@N 332-6)^ Od lewej: Krzysztof Szymański, prezes PFSSK; Wojciech Szemetyłło, przewodniczący Komisji ds. Odznaczeń PFSSK oraz Jan Szymczak – prezes Stowarzyszenia Instruktorów i Ośrodków Szkolenia Kierowców w Sieradzu

 

W Sieradzu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Instruktorów i Ośrodków Szkolenia Kierowców. Stowarzyszenie powstało jako jedno z pierwszych w Polsce i liczy ponad siedemdziesięciu członków. Jest również członkiem PFSSK. Zarząd stowarzyszenia pod kierownictwem prezesa Jana Szymczaka współpracuje bardzo aktywnie z dyrekcją WORD oraz władzami samorządowymi w zakresie: szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. Pomimo powszechnie znanych kłopotów udało się  wypracować pozytywne rozwiązania w sprawach dotyczących np. zakupu samochodów, motocykli, ustalania terminów egzaminów państwowych, oznakowania dróg oraz co jest bardzo istotne interpretacji obowiązujących przepisów podczas egzaminu państwowego z praktyki. Janowi Szymczak ponownie został wybrany na funkcję prezesa Stowarzyszenia. Wybrany skład Zarządu:

Prezes - Jan Szymczak;

Wiceprezes - Stanisław Sobańda;

Sekretarz - Zbigniew Klimaszewski;

Skarbnik - Joanna Włodarczyk;

Członek - Zbigniew Włochacz.

Prezes PFSSK Krzysztof Szamański przedstawił zebranym stan prac nad ustawą o kierujących - zachęcił do aktywniejszej współpracy z PFSSK. Kluczowym punktem uroczystości było wręczenie Honorowych złotych i srebrnych odznak PFSSK przyznanych przez Zarząd Federacji. Dekoracji dokonał prezes PFSSK Krzysztof Szymański z Wojciechem Szemetyłło przewodniczącym d/s Odznaczeń PFSSK. Honorowe odznaki PFSSK niżej wręczono:

Złote odznaki: Jan Szymczak; Stanisław Sobańda; Zbigniew Klimaszewski; Jan Danielewski; Zbigniew Włochacz;

Srebrne odznaki: Stanisław Szwajda; Wiesław Jasiak; Stanisław Jóźwiak; Bogusław Koziński; 5. Bogdan Łukomski; Romuald Płuciennik; Stanisław Powroźnik; Joanna Włodarczyk; Agata Szcześniak.

Honorowymi gośćmi zebrania byli : Krzysztof Szamański - prezes PFSSK; Wojciech Szemetyłło - przewodniczący Komisji d/s odznaczeń PFSSK; Dariusz Gil - SOSK – Warszawa oraz dyrektor WORD - Henryk Waluda.