Przegląd prasy

Strach jeździć busami

20 września 2010

Inspektorzy Transportu Drogowego sprawdzili na trasie Warszawa-Lublin 98 samochodów, w co drugim łamane były przepisy.Dotyczyły głównie czasu pracy kierowców, którzy przekraczali maksymalny dzienny okres prowadzenia samochodu oraz skracali sobie czas odpoczynku. Przewoźnicy nie przestrzegali też godzin odjazdów i przyjazdów. Inspektorat Transportu Drogowego podał, że wydanych zostanie 41 kar administracyjnych na przewoźników. Inspektorzy nałożyli też 22 mandaty karne na kierowców oraz skierowali 10 wniosków o nałożenie mandatów do sądów grodzkich. Dodatkowo 6 kierowców zostało ukaranych mandatami za przekroczenie dozwolonej prędkości. Inspektorzy zapowiadają kontynuowanie kontroli busów.

W najbliższych dnia w całej Polsce zostanie przeprowadzona akcja pod kryptonimem BUS. Ma ona na celu ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości występujących w przewozie osób. W trakcie działań policjanci będą dążyć do skontrolowania maksymalnej ilości pojazdów służących do przewozu osób. Działaniami będą objęte pojazdy komunikacji miejskiej oraz międzymiastowej, przewoźników państwowych i prywatnych. W prowadzonych kontrolach policjantów wspomogą funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego. Na kierowcach i przewoźnikach obsługujących przejazdy pasażerskie ciąży ogromna odpowiedzialność. Od ich kwalifikacji i rzetelności zależy zdrowie a nawet życie sporej grupy osób podróżującej w autobusie. W przypadku komunikacji miejskiej może to być dużo powyżej 50 osób w jednym pojeździe. Dlatego też autobusy te powinny być sprawne a ich kierowcy muszą dbać o przestrzeganie przepisów prawa. W czasie kontroli policjanci szczególną uwagę będą zwracali na: stan trzeźwości kierowców autobusów, stan techniczny pojazdów, braki w wyposażeniu, w tym także dotyczące urządzeń samoczynnie rejestrujących prędkość, czas pracy kierowców.