Przegląd prasy

Strażacy wyszkolą ratowników medycznych

16 listopada 2007

Fantomy, nosze, koce, aparaty do udrażniania dróg oddechowych i monitorowania akcji serca oraz mnóstwo innego sprzętu za łączną kwotę 20 tys. zł dostała toruńska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej. Przekazał go jej Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, dzięki czemu strażacy spełnili ustawowe kryteria, które są wymagane, aby szkolić ratowników medycznych. Nasza jednostka znalazła się wśród zaledwie trzech placówek w całym kraju, które zdobyły takie uprawnienia. Pierwsze zajęcia dla przyszłych specjalistów od ratownictwa rozpoczynają się już w niedzielę, a skończą się 26 listopada. Na początek KW PSP zamierza przeszkolić wszystkich druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych.

Słowa kluczowe pierwsza pomoc WORD