Przegląd prasy

Światowa Organizacja Zdrowia o ofiarach wypadków drogowych

8 maja 2009

W dniach 7-8 maja 2009 r. w Brukseli odbyło się światowe spotkanie organizacji pozarządowych zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego i pomocą ofiarom wypadków. Organizatorem była Światowa Organizacja Zdrowia. W konferencji udział wzięło ponad 100 uczestników, z ponad 70 organizacji i z ponad 40 krajów. Celemkonferencji “Global Meeting of NGOs Advocating for Road Safety” było lepsze zrozumienie kompetencji i potrzeb organizacji, jak również dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i podejściem do działań na rzecz bezpieczeństwa na drogach i pomocy ofiarom wypadków. W trakcie spotkania, na którym reprezentowane były praktycznie wszystkie kontynenty, przedstawione zostały bardzo ciekawe wypowiedzi i prezentacje uczestników z krajów dla nas, Polaków, nieco egzotycznych, które nie do końca kojarzą się nam z bezpieczeństwem na drogach, a już na pewno nie z funkcjonowaniem organizacji na jego rzecz. Przedstawiciele różnych struktur, między innymi z Argentyny, Urugwaju, Brazylii, Kamerunu, Południowej Afryki, Tanzanii, Nigerii, Indii, Wietnamu czy Indonezji dzielili się swoimi doświadczeniami i sukcesami, ale również problemami, z którymi muszą borykać się na co dzień w swoich krajach. W niektórych przypadkach zaskakująca była informacja o dużej woli politycznej decydentów, by poprawiać stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Również prezentowane materiały edukacyjne i prewencyjne zaskakiwały profesjonalizmem i trafnością ujęcia poszczególnych szczegółowych zagadnień. Z drugiej strony o swoich doświadczeniach i sukcesachinformowały organizacje z krajów o wysokiej kulturze motoryzacyjnej i co za tym idzie, najlepszych statystykach drogowych. Stosowane w Kanadzie, USA czyEuropie Zachodniej wzory i praktyki są w gruncie rzeczy gotowe do wdrożenia również w Polsce. Oczywiście, po korekcie uwzględniającej nasze rodzime uwarunkowania drogowe, społeczne i cywilizacyjne. Co ważne, wszyscy uczestnicy wyrazili gotowość udostępnienia swoich doświadczeń i materiałów. W przygotowanie spotkania duży wkład wniosła Europejska Federacja Ofiar Wypadków Drogowych ( FEVR), która, zrzeszając kilkanaście organizacji narodowych z całego świata, przyczyniła się merytorycznie do jej profesjonalnego przebiegu.

Obrady toczyły się na dwóch płaszczyznach. Odbywały się sesje plenarne oraz trwała praca w trzech grupach roboczych, w których omawiano równolegle te same zagadnienia szczegółowe. Podsumowania prac każdej z grup przedstawiano wszystkim uczestnikom podczas sesji ogólnych. Była więc okazja zarówno do dyskusji i wymiany poglądów w ramach mniejszej grupy, ale również do zapoznania się z efektami pracy innych. Na podstawie wszystkich paneli-warsztatów grupowych powstaną zbiorcze wnioski, które jako materiały konferencyjne zostaną przekazane wszystkim uczestnikom, jak również stanowić będą oficjalne materiały WHO. Panele tematyczne dotyczyły: strategii mobilizowania polityków, komunikowania się ze społeczeństwem, poprawy standardów usług dla ofiar i ich rodzin. W trakcie sesji plenarnych uczestnicy mogli się zapoznać z projektami funkcjonującymi w Unii Europejskiej oraz strategiami, które będąc w przygotowaniu, stanowią materiał dla prac legislacyjnych zarówno w Europie, jak i w innych państwach zrzeszonych w WHO i ONZ. Kilka najbardziej spektakularnych organizacji przedstawiło również obecnym swoje bardzo ciekawe doświadczenia, np. “Krewni i Przyjaciele Ofiar Tragedii w Santa Fe” (Argentyna), “Matki Przeciwko Pijanym Kierowcom” (USA) czy Handicap International. Uczestnicy opracowali projekt stanowiska organizacji pozarządowych na światową konferencję ministerialną, poświęconą bezpieczeństwu na drogach, która odbędzie się w Moskwie, w listopadzie 2009 r. Stowarzyszenie “Droga i Bezpieczeństwo” wniosło swój wkład w jego przygotowanie, zarówno przed spotkaniem, w trakcie konsultacji, jak i podczas dyskusji.Postanowiono również, że powstanie elektroniczna platforma dla kontynuacji dyskusji i stworzenia wspólnej sieci porozumiewania się i czerpania z doświadczeń. Organizacje wyraziły również zadowolenie z możliwości spotkania i nauki z wzajemnych osiągnięć.

Z Polski jedyną organizacją uczestniczącą w konferencji było Stowarzyszenie “Droga i Bezpieczeństwo”.