Przegląd prasy

Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych

18 listopada 2007

Mszę Świętą w intencji ofiar i poszkodowanych w wypadkach drogowych oraz ich rodzin Krajowy Duszpasterz Kierowców ks. dr Marian Midura odprawił . w rodzinnej parafii w Wadowicach Górnych koło Mielca.

Zanoszę do Boga modlitwy w intencji tych, którzy zginęli w tak tragicznych okolicznościach, a zarazem pragnę zapewnić o mej duchowej bliskości ich rodziny oraz osoby, które przeżyły wypadki, ale pozostały głęboko zranione fizycznie i duchowo”. (Jan Paweł II) Dwa lata temu Zgromadzenie Ogólne ONZ zaprosiło państwa członkowskie i społeczność międzynarodową do obchodzenia trzeciej niedzieli listopada jako corocznego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych. Dzień ten ma być wyrazem uznania i pamięci o ofiarach wypadków drogowych i ich rodzinach. W wielu krajach dzień ten obchodzony był już wcześniej. O modlitwie za ofiary wypadków na drogach wspominał Jan Paweł II, a ostatnio Benedykt XVI. Krajowy Duszpasterz Kierowców ks. dr Marian Midura zachęca do pamięci o tragicznych ofiarach wypadków oraz troski okazanej osobom poszkodowanym na drogach. Co roku Trzecia Niedziela listopada to Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych. Dzień Pamięci to kolejna okazja do zwrócenia uwagi kierowców na potrzebę bezpiecznej i ostrożnej jazdy. Ks. Midura zwraca uwagę, że dzisiaj do tragicznych wypadków nie są wzywani kapłani, choć wcześniej było to powszechną praktyką. Apeluje o współpracę policji i jej kapelanów.

Duszpasterz Kierowców uwrażliwia także na potrzebę wyrażania zgody na użycie organów do przeszczepów w wypadku śmierci. Podpisane deklaracje pomagają w wykorzystaniu narządów osób tragicznie zmarłych, aby uratować życie innym. Zainicjowany przez angielską organizację Road Peace w 1993 r. Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych (World Day of Remembrance for Road Crash Victims) – przez szereg lat znany jako Europejski Dzień Pamięci – jest obecnie obchodzony przez coraz więcej osób na całym świecie.

26 października 2005 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ zaprosiło państwa członkowskie i społeczność międzynarodową do obchodzenia trzeciej niedzieli listopada jako corocznego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych. Dzień ten ma być wyrazem uznania dla ofiar wypadków drogowych i ich rodzin (rezolucja 60/5).
C Y T A T Y:

JAN PAWEŁ II

15.11.1998, Anioł Pański - “Również dzisiaj w wielu krajach europejskich obchodzony jest Dzień Pamięci o ofiarach wypadków drogowych. Zanoszę do Boga modlitwy w intencji tych, którzy zginęli w tak tragicznych okolicznościach, a zarazem pragnę zapewnić o mej duchowej bliskości ich rodziny oraz osoby, które przeżyły wypadki, ale pozostały głęboko zranione fizycznie i duchowo. Wyrażam nadzieję, że dzięki obchodom tego dnia kierowcy będą zawsze postępować odpowiedzialnie, okazując szacunek zarówno dla ludzkiego życia, jak i dla zasad bezpieczeństwa na drogach”.

14.11.1999, Anioł Pański - Dzisiaj wiele krajów obchodzi Dzień Ofiar Wypadków Drogowych. Przy tej okazji zapewniam o modlitwie, szczególnie za tych, którzy utracili życie na drodze. Korzystając ze sposobności, pragnę także podkreślić wagę dokładnego i skutecznego uczenia jazdy, tak samo jak przypominanie każdemu o obowiązku prowadzenia pojazdu zawsze z uwagą i poczuciem odpowiedzialności.

17.11.2002, Anioł Pański - Każdego roku, w tę niedzielę, jesteśmy zaproszeni do wspomnienia ofiar wypadków drogowych. Proszę Pana, aby przyjął w swej miłości wszystkich, którzy tragicznie zginęli w wypadkach drogowych, powierzam czułej miłości Naszej Matki wielu rannych, często trwale niepełnosprawnych, także ich rodziny i apeluje do wszystkich o okazanie im solidarności. Na koniec zachęcam kierowców, aby odtąd okazywali szacunek innym, poprzez ostrożną i odpowiedzialną jazdę.

BENEDYKT XVI

20.11.2005, Anioł Pański - “Tej niedzieli, poświęconej ofiarom wypadków drogowych powierzam miłości Pana wszystkie osoby, które straciły życie w wypadkach drogowych, jak i bardzo licznych rannych i ich rodziny. Wzywam wszystkich kierowców do prowadzenia rozważnego i odpowiedzialnego, aby skutecznie walczyć, wraz z przedstawicielami władzy, przeciw temu złu socjalnemu i aby zmniejszyć liczbę ofiar”.

BISKUP POLOWY WP gen dyw. dr Tadeusz Płoski (homilia w dn. 19.11.2006 r.)

Biskup polowy przypomniał, że zarówno kierowcy, jak i piesi powinni się kierować miłością na drodze. Podkreślił, że każdego chrześcijanina obowiązuje w sumieniu stosowanie się do przepisów drogowych. Wszelka lekkomyślność, brawura, nietrzeźwość na drodze to narażanie życia własnego oraz bliźniego, a więc kolizja z piątym przykazaniem: nie zabijaj. Biskup Polowy ostrzegał również przed atmosferą pośpiechu, który jest najgorszym doradcą, gdy prowadzimy pojazd, powiedział. Tę atmosferę pośpiechu, podkreślił, wywołują trudne warunki materialne i ciężka praca dla jednych oraz pogoń za luksusowymi dobrami dla innych. Każdy dzień naszego życia może być dniem ostatecznym. Dojrzały chrześcijanin jest człowiekiem czuwającym, przygotowanym w każdej chwili na spotkanie z Chrystusem. Nikt z nas nie zna ani godziny swojej śmierci, ani kresu dziejów ludzkości. Na zakończenie homilii Biskup Płoski przypomniał, że jedynym ratunkiem dla poszkodowanych w wypadkach jest transplantacja organów. - Zgoda na udostępnienie własnych narządów do transplantacji, powiedział, jest formą prawdziwej ofiary z siebie i autentycznym darem płynącym z miłości. Muszą być jednak spełnione warunki, o których mówił już Pius XII: “Pobranie organów od zmarłego..., a konsekwencji sam przeszczep jest dozwolony, ale musi być dokonany tak, aby uszanować prawa i uczucia tych, którzy odprowadzają zmarłego na ostatnią drogę, a w pierwszej kolejności członków rodziny”. Biskup Płoski zaapelował do polityków i wychowawców o upowszechnianie kultury ofiary, daru i solidarności...

(oprac. wg BP KEP, Ordynariatu Polowego WP, Krajowego Duszpasterstwa Kierowców)