Przegląd prasy

Sygnalizacja świetlna dla rowerów

4 maja 2007

Dużym ułatwieniem dla rowerów może być poprawnie zaprojektowana i zaprogramowana sygnalizacja świetlna. W krajach takich, jak Holandia, nierzadko spotyka się na drogach rowerowych pętle inducyjne, wykrywające zbliżające się do skrzyżowanie rowery. Ale szereg innych, prostszych rozwiązań też może znacznie ułatwić ruch rowerowy na skrzyżowaniu. Sygnalizotory świetlne po obu stronach skrzyżowania (przed i za) - dzięki czemu oczekujący tuż przez skrzyżowaniem rowerzyści widzą zmieniające się światło po drugiej stronie ulicy. Obecnie często się zdarza, że sygnalizacja świetlna jest wieszana tak wysoko przed skrzyżowaniem, że jest widoczna (i to nie zawsze dobrze) tylko z fotela kierowcy samochodu. Rowerzysta staje bliżej skrzyżowania! Poza tym z punktu widzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu jest pożądane, aby pierwszy opuszczał skrzyżowanie - a to wymaga, aby oczekiwał na zmianę świateł jak najbliżej jego tarczy. - Odrębna syganlizacja świetlna na przecinających skrzyżowanie wydzielonych drogach rowerowych. - Zielone światło dla rowerów przez fazą zielonego światła dla samochodów - rowerzyści mogą opuścić skrzyżowanie przed samochodami. Sygnalizacja świetlna wzbudzana przyciskami jest dopuszczalna na drogach rowerowych wyłącznie w przypadku mało istotnych relacji lub jako rozwiązanie pomocnicze, dla włączenia zielonego światła na relacji pobocznej, kiedy relacja główna jest włączana automatycznie pętlą indukcyjną lub innym czujnikiem ruchu. Niedopuszczalne są sytuacje, kiedy rowerzysta na wydzielonej drodze rowerowej ma 100 proc. szans trafić na czerwone światło (uruchamiane przyciskiem!), a rowerzysta poruszający się na jezdni - tylko 40 proc. W przypadku dróg rowerowych wskazane jest stosowanie czujników podczerwieni zamiast pętli indukcyjnych (niektóre rowery są wykonane z tworzyw sztucznych), ponadto rozwój detektorów podczerwieni powinien umożliwić sterowanie sygnalizacją akomodacyjną za pomocą wyciągniętej ręki, ujawniającej zamiar skrętu w lewo.