Przegląd prasy

Szczypiorniada 2011: Razem Bezpieczniej

27 sierpnia 2011

W ostatnią sobotę sierpnia mieszkańcy Szczypiorna (gm. Pomiechówek) zorganizowali festyn integracyjny “Szczypiorniada 2011 - Razem Bezpieczniej” o tematyce związanej z bezpieczeństwem domowym i drogowym.

W ramach imprezy zaprezentowano m.inn.: brawurowy pokaz jazdy konnej w wykonaniu Bartosza Gadziomskiego; wykład na temat zapobiegania wypadkom wynikającym z niewłaściwego zachowania się wobec koni i psów wygłosiła Małgorzata Szmurło – weterynarz i kynolog. Na festynie goszczono przedstawicieli Instytutu Transportu Samochodowego. Maria Dąbrowska-Loranc, dyrektor Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS, wskazała największe zagrożenia drogowych wśród niechronionych użytkowników dróg. Przy udziale najmłodszych uczestników imprezy - zorganizowała niecodzienny pokaz demonstrujący działanie kasków ochronnych. Pracownicy placówki zaprezentowali działanie symulatora zderzeń, urządzenia dzięki któremu każdy mógł doświadczyć, w jaki sposób pasy bezpieczeństwa chronią kierowcę i pasażerów podczas zderzenia. Z zainteresowaniem oglądano samochód elektrycznego, ten również udostępnił ITS. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz pierwszej pomocy zaprezentowany przez ratowników medycznych ze Szpitala Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz pokaz ratowniczej akcji strażackiej zorganizowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Duże emocje wśród uczestników festynu wzbudziły konkursy dla dzieci i dorosłych prowadzone przez Katarzynę Małachowską z Gospodarstwa Agro - Edukacyjnego EDEMED. Uczestnicy festynu rywalizowali w takich konkurencjach jak - Bieg po ziemniaka przez przeszkody, Sztafeta z jajkiem w ALKOgoglach, Wyścig w Sznurach - Zaprzęgach, Wyścig na Szczudłach, Ubijanie masła na czas, Sztafeta na Ciukach. Gorąca atmosfera panowała podczas rywalizacji sołtysów o koguta w konkursie Piła Moja - Twoja, w którym zwycięzcą został Grzegorz Gajewski, sołtys Szczypiorna. Największe emocje wzbudziła jednak walka w przeciąganiu liny, w której siły demonstrowali mieszkańcy lewego brzegu przeciwko mieszkańcom prawego brzegu wsi, w której obydwie drużyny wspólnie pokonały linę oraz turniej piłki nożnej, w którym w finale spotkały się dwie drużyny ze Szczypiorna. Uczestnicy festynu mogli spróbować miejscowego żurku i bigosu oraz wypieków gospodyń ze Szczypiorna. Podczas festynu zbierano datki, które zasilą budżet Świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczypiornie - akcję koordynowała Anna Deptuła. Imprezie towarzyszyła muzyka na żywo w wykonaniu szczypiornianego zespołu Vaxton. Festyn prowadziła Julita Szafrańska z Rady Sołeckiej ze Szczypiorna.

Patronat nad festynem objął wójt gminy Pomiechówek Dariusz Bielecki. Festyn został zorganizowany przez mieszkańców Szczypiorna w ramach projektu “Razem bezpieczniej – warsztaty integracyjne o tematyce związanej z bezpieczeństwem drogowym i domowym dla mieszkańców Szczypiorna w gminie Pomiechówek”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu w ramach priorytetu VII, działania 7.3 “Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”, koordynowanego przez Polską Grupę Edukacyjną Educativ sp. z o.o. Podczas projektu zorganizowano warsztaty oraz spotkania seminaryjne dla 20 mieszkańców Szczypiorna, podczas których uczestnicy zdobywali wiedzę i umiejętności na temat komunikacji, pracy zespołowej i organizacji wspólnym przedsięwzięć oraz przygotowywali się do wspólnej organizacji festynu.

d2cf1c3a917b9ba1ff63f54eece07c2da56ec030627f4debec3b5379f74cee2dc9ec338ced4e41dd

2c0863e12a8968a8e487cdf157b2301d02e7bed0

343ac0e2dfdb360f0b93da5b05df8d52b115a99a5f930e18227abd5713a9b327aa7d38501803d8b0

d9daefd4a3b60937ac1bd82568f7c475ab6e55909ff166a8563a4d8f4f00e37b35f7679a87a0bce0

61fe56549a0e59d2dbf8935e3f91151b9df51d07

13f5186971d284c32c9c0c602d7624d408ea936886555b35bb510a547b25b6bb4abeca2022568f48

(PD@N 398-30-39) Fot.: Katarzyna Urbaś.

Organizatorzy dziękują wszystkim osobom, które pomogły w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy. Liczymy, że inicjatywa przyczyni się do jeszcze większej aktywności mieszkańców Szczypiorna w organizowaniu wspólnych przedsięwzięć.