Przegląd prasy

Szkolenie trwa, choć wygląda dziwnie

18 marca 2015

4760c14df1cb261159623e095b61fc9e9950e953

(515-14)

Jazda z tego rodzaju ładunkiem nie należy do bezpiecznych - powiedział reporterowi RMF 24, Piotrowi Bułakowskiemu Marcin Kiwit z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie. Czy uwieczniony na fotografii samochód jednej z olsztyńskich szkół jazdy, którym wieziono drewno (fotografia z drogi krajowej nr 16 Olsztyn-Barczewo), to rzeczywiście właściwe wykorzystanie pojazdu szkoleniowego? Pojazd z niezasłoniętą “elką”, a więc prowadził kursant. Co Państwo na to? A oto pełna wypowiedź przedstawiciela WORD: Biorąc pod uwagę zmienność i różnorodność warunków drogowych, a także natężenie ruchu oraz niedoświadczenie kursanta, jazda z tego rodzaju ładunkiem nie należy do bezpiecznych - powiedział naszemu reporterowi Marcin Kiwit z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie - Biorąc pod uwagę aspekt prawny, przepisy dotyczące szkolenia, takiej jazdy nie wykluczają. Należy jednak m.in. pamiętać o warunkach, jakie należy spełnić, aby ładunek wystający z tyłu przewozić. Przede wszystkim zgodnie z zapisami ustawy prawo o ruchu drogowym, powinien on być w odpowiedni sposób oznakowany (jeżeli wystaje z tyłu na odległość większą niż 0,5 m od tylnej płaszczyzny obrysu pojazdu) oraz zabezpieczony. O sposobie oznakowania stanowi art. 61 ust. 9 pkt 3 i 4. Ponadto zgodnie z treścią art 60 ust. 1 pkt 2 zabrania się zakrywania tablic rejestracyjnych.