Przegląd prasy

Szkolili konsultantów ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego

30 czerwca 2015

30370229cb54ae04d29e6377277dd4be3adaa123

783e2f20256403255a7af2795984d778c4324a2d

9f2eeeb8dae2b0be40c2af308565f6b9ab3dc174

38370f5d18bb287f7049db348556497ae486790a

a7eba6e8433dc15757f74a6d989df30303e76ec3

83d3ab5761cf215d79412b3e43df81b12a83e8ce

ef0107630db1183eb8bec29e6e9bac40671038e8

(519-26-32 fot. jola michasiewicz)

W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie w dniach 29-30 czerwca 2015 r. odbywało się specjalistyczne szkolenie dla konsultantów ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego, koordynatorów działań związanych z promocją bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym na obszarze Mazowsza. Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

-stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w kraju. Narodowy Program BRD 2013-2020. Strategia poprawy BRD na obszarze województwa mazowieckiego w latach 2014-2020. Koncepcja “doradztwa metodycznego /konsultanta ds. BRD”’

-organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia. Ocena poszkodowanego i zasady powiadamiania służb ratowniczych;

-ćwiczenia praktyczne - resuscytacja, defibrylacja. Postępowanie w przypadku zadławienia, złamania;

-wybrane przepisy prawa o ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych uczestników ruchu drogowego;

-wybrane przepisy prawa dotyczące odpowiedzialności karnej i cywilnej. Kodeks karny. Kodeks wykroczeń. Uprawnienia i obowiązki Policji;

-główne założenia, cele i harmonogram programu profilaktycznego “B & N”;

-Wybrane przepisy prawa o ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych uczestników ruchu drogowego;

-Zadania dyrektora i nauczycieli określone w prawie oświatowym i innych przepisach, związane z realizacją wychowania komunikacyjnego w szkole;

-Założenia dydaktyczno - metodyczne realizowanego przedsięwzięcia;

-Certyfikacja;

-Bezpieczny i odpowiedzialny człowiek;

-Metodyka zajęć z uczniami na wszystkich poziomach edukacji szkolnej.

Przedstawiciel redakcji tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS uczestniczył w zajęciach poświęconych odpowiedzialności rodziców i nauczycieli, przygotowujemy rozmowę z prowadzącymi: Martą Marszewską i asp. sztab. Janem Borowskim z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Słowa kluczowe WORD wychowanie komunikacyjne