Przegląd prasy

Tajemnica bankowa chroni sprawców wypadków drogowych

Autor: Rzeczpospolita

26 marca 2005

Wg prawa bankowego Policja nie ma prawa żądać od banku informacji niezbędnej do ścigania sprawców wykroczeń i występków drogowych.

Prawo o ruchu drogowym: " art. 78 ust. 4. Właściciel lub posiadacz pojazdu jest obowiązany wskazać na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie",Prawo bankowe - mówi, iż tajemnica bankowa obowiązuje jeżeli chodzi o osobę, która jest stroną czynności bankowej objętej dyspozycją art. 104 ust. 1 i 105 tegoż.

Źródło "Rzeczpospolita"