Przegląd prasy

Tak mało mówimy o czystych drogach

19 kwietnia 2012

9dce173b41ff20ee50c5a64f0465ce8539f5843d

(Fot.: PD@N 425-6)

Na drogach krajowych rozpoczęły się wielkie porządki, od czyszczenia znaków począwszy, przez zbieranie śmieci po przycinanie trawy, gdy jej wysokość przekracza 10 cm. O pierwszych pracach donosi “Dziennik Bałtycki”. Dokładne instrukcje estetyzacji pomorskich dróg zawarto w pionierskim, pierwszym w kraju, kodeksie postępowania o nazwie quasiStandard. To autorski projekt fachowców z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku. Jego twarzą jest Karol Markowski, wiceszef GDDKiA Gdańsk, który zapewnia, że wielkie porządki na drogach nie są związane wyłącznie z Euro 2012. Taki program ma obowiązywać przez kolejne lata, chyba, że finanse na to nie pozwolą - co stało się już z modernizacją dróg. - Liczymy na to, iż działania podejmowane zgodnie z nową filozofią będą dostrzegane przez kierowców i mieszkańców pozytywnie. Niezależnie od tej nadziei nadal pozostajemy otwarci na ich sugestie i propozycje - mówi Markowski. - Wprowadzone standardy nie mają rangi obowiązującego prawa, ale stanowią wewnętrzną regulację, stworzoną przez samego zarządcę drogi, i możliwe są w uzasadnionych przypadkach odstępstwa od przyjętych założeń, o ile ich realizacja jest niemożliwa lub jeśli zarządca nie będzie dysponował w danym roku odpowiednimi środkami z budżetu. Póki co w roku bieżącym GDDKiA posiada zabezpieczanie finansowe na pełen standard - dodaje.

Słowa kluczowe drogi (czystość)