Przegląd prasy

Taksówkarze u ministra

19 maja 2009

W siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji podsekretarz stanu Adam Rapacki spotkał się z przedstawicielami Zrzeszenia Transportu Prywatnego. Inne instytucje zainteresowane problematyką transportu drogowego reprezentowane były przez Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Finansów, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Komendę Główną i Stołeczną Policji. Podczas spotkania przedstawiciele taksówkarzy poruszyli problem nieuczciwej konkurencji w środowisku, polegającej na masowym wykonywaniu usług taksówkarskich przez osoby nieuprawnione, tj. nieposiadające wymaganej przez ustawę o transporcie drogowym licencji. Tematem dyskusji była także proponowana przez Senat nowelizacja ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r., której zamierzeniem jest ujednolicenie wymogów prawnych, dotyczących wykonywania transportu drogowego taksówkami oraz samochodami osobowymi niebędącymi taksówkami. Minister Adam Rapacki podkreślił, że zmiany ustawowe powinny zmierzać do ustalenia jednolitych warunków wykonywania zawodu taksówkarza, umożliwiających równe szanse dla wszystkich przedsiębiorców. Uczestnicy spotkania zgodnie uznali, że najlepszym rozwiązaniem jest jak najszybsze opracowanie odpowiednich zmian w prawie zmierzających do unormowania i ujednolicenia warunków wykonywania przewozów taksówkarskich.