Przegląd prasy

Tam skutecznie usuwają porzucone „ozdoby”

18 lipca 2013

2ff1e1a5cbac89b1b443b14801246a8835624fd8

(Fot.: PD@N 469-94 smplock)

Może jest ich mniej, ale nadal widzimy na i przy naszych ulicach, czy na osiedlach mieszkaniowych wraki, które porzucone przez właścicieli totalnie szpecą nasze otoczenie. Właściciele nie chcieli ponosić kosztów, więc odkręcili tablice rejestracyjne i zapominają o swoich pojazdach. A w Płocku, tam straż miejska skutecznie prowadzi akcję usuwania uszkodzonych, porzuconych samochodów, które często też zajmują miejsca parkingowe na terenie miasta. Od początku roku usunięto 20 wraków aut. W przypadku kilku innych trwają postępowania wyjaśniające. Jak poinformowała rzeczniczka płockiej Straży Miejskiej Jolanta Głowacka, cały czas napływają nowe informacje o zdezelowanych, porzuconych pojazdach. Jak oni to robią? Otóż ustalenie właściciela, nawet, kiedy auto nie ma np. tablicy rejestracyjnej - jak się okazuje - nie jest trudne. Wystarczy, aby rejonowy popytał okolicznych mieszkańców. Ci wskażą właściciela. Do właściciela takiego pojazdu strażnik rejonowy idzie osobiście albo wysyłane jest pismo. Jeżeli właściciel zobowiąże się, że wrak zostanie usunięty lub naprawiony, odstępujemy od dalszych czynności. Jeśli, jednak po wyznaczonym terminie pojazd nadal znajduje się w tym samym miejscu podejmujemy w stosunku do właściciela znacznie drastyczniejsze środki - informują strażnicy.

Strażnicy radzą: zgodnie z ustawą - Prawo o ruchu drogowym usuwane mogą być z drogiprzez straż miejską (gminną) lub policję na koszt właściciela lub posiadacza w trybie artykułu 50apojazdy pozostawione bez tablic rejestracyjnych lub pojazdy, których stan wskazuje na to, że nie są używane. Pojazdy tak kwalifikowane mogą być usunięte z drogi publicznej, stref zamieszkania i stref ruchu. Pozostałe miejsca są w gestii zarządców terenu. Tutaj interwencja przez  strażników może dotyczyć tylko działań pomocniczych zarządcy poprzez ustalenie  danych właściciela pojazdu kwalifikowanego jako pojazd nieużywany i poinformowanie go o aktualnym stanie samochodu z sugestią o jego usunięciu bądź doprowadzeniu do stanu używalności. W przypadku niepowodzenia  działań straży miejskiej (pojazd nie zostanie zabrany przez właściciela) zarządca terenu winien prowadzić dalsze postępowanie.