Przegląd prasy

To sprawdzone działanie na rzecz brd

21 listopada 2011

O bezpieczeństwie ruchu drogowego wszędzie i zawsze. Wychodząc z tego założenia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Suwałkach brał udział w cyklu rajdów rowerowych, a w ich trakcie pogadanka o zasadach Brd. Już dzisiaj to sprawdzone działanie - zachęcamy do naśladowania. Poniżej szczegóły.

cdd1e69d9de52a344a05100492ddbb0bc1488a0644012bb0546bc59e1b32900c1317d77b8a29e45c

25b3e1de09fa0df235c1da8d2cf3694b635ab0c9418c8fd0bb8d207f28f45490a65c756307a7b3b1

(Fot.: 406-41-44)

Po raz pierwszy Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach przyłączył się do organizowanego przez PTTK Suwałki cyklu rajdów pod tytułem ,,XIII LATO na ROWERZE z PTTK w 2011 roku”. Udział WORD w Suwałkach bardziej uatrakcyjnił tą imprezę, ponieważ przed każdym etapem rajdu była pogadanka na temat bezpiecznego poruszania się w grupie w ruchu drogowym. Przedstawiciel WORD-u każdego uczestnika wyposażył w kamizelkę odblaskową oraz w materiały szkoleniowe związane z wejściem nowych zasad poruszania się rowerem ,,Nowe Prawo Rowerzystów”. Od Krajowej Rady BRD - były odblaski oraz informator - broszura ,,Bezpieczeństwo na drodze”.

W ramach wyżej wymienionej imprezy turystycznej zorganizowanych zostało osiem jednodniowych rajdów rowerowych w trakcie których uczestnicy pokonali na rowerach od 30-70 km (łącznie 420 km). Dnia 3 września odbył się rajd podsumowujący i kończący sezon rowerowy PTTK. Uczestnicy zwiedzili muzeum Wigier, zaliczyli rejs łodzią z przeszklonym dnem po jeziorze Wigry, wzięli udział w konkursach krajoznawczych przy ogniskach turystycznych z kiełbaską, a przede wszystkim Przewodnicy przekazali dużo informacji turystycznych o odwiedzanych obiektach. Były dyplomy i nagrody. Ogólnie wzięło udział 164 osoby. Wszyscy uczestnicy rajdów zobowiązali się przygotować do uczestnictwa w rajdach w 2012 r. przynajmniej po jednej osobie.

Wszyscy w burzliwej dyskusji stwierdzili zasadność organizowania takiego aktywnego wypoczynku, który podnosi sprawność fizyczną uczestników, promuje atrakcje krajoznawczo - turystyczne północno - wschodniej części województwa podlaskiego z uwzględnieniem parków, puszcz, rzek i jezior, szlaków turystycznych, rezerwatów, zabytków architektury i krajobrazu. Można było również utrwalić wiedzę krajoznawczą uczestnicząc w konkursach z nagrodami w następujących rajdach z przewodnikami.

9 lipca 2011 r. : Suwałki (sprzed siedziby PTTK) – G. Krzemieniucha – G. Zamkowa – G. Cisowa- Wodziłki – Turtul- Okrągłe – Potasznia- Suwałki (ok. 60 km ). Przewodnik – Elżbieta Perkowska, Kierownik – Bożenna Turczyńska. W rajdzie uczestniczyło 25 osób.

16 lipca 2011 r. : Suwałki – Szwajcaria (Cmentarzysko Jaćwingów) – Biała Woda – Żywa Woda – G. Krzemieniucha – Potasznia – Bród Stary – Krzywólka – Suwałki(ok. 35 km).Przewodnik – Celina Kuczyńska, Kierownik – Bożenna Turczyńska

23 lipca 2011 r. : Suwałki – Mała Huta – Jezioro Samle Duże – Leszczewo – Krzywe – Bindasowa Droga – Sobolewski Gościniec – Leszczewek – Cimochowizna – Kładka –Gawarzec – Gawrych Ruda – Płociczno – Suwałki (ok. 60 km). Przewodnik – Adam Januszkiewicz, Kierownik – Joanna Kalejta.

30 lipca 2011 r. : Suwałki – Krzywe – Stary Folwark – Wigry – Rosochaty Róg – Mikołajewo – Piaski – Czerwony Krzyż – Krusznik – Bryzgiel – Płociczno – Sobolewo – Suwałki (ok. 70 km). Przewodnik – Adam Januszkiewicz, Kierownik – Bożenna Turczyńska.

6 sierpnia 2011 r. : Suwałki – Okuniowiec – Nowa Wieś – J. Gałęziste – Królówek – Remieńkiń – Góra Różańcowa – Leszczewek – Tartak – Krzywe – Suwałki (ok. 50 km). Przewodnik – Józef Koncewicz, Kierownik – Bożenna Turczyńska.

20 sierpnia 2011 r. : Suwałki – Krzywólka – Korkliny – Stare Kropiwne – Aleksandrowo – Żyliny – Wasilczyki – Płociczno – Lipowo – Żubrynek – Sidory – Chocki – Raczki – Dowspuda – Stoki – Franciszkowo – Józefowo – Suwałki (ok. 60 km). Przewodnik – Elżbieta Perkowska, Kierownik – Hubert Górski. W rajdzie uczestniczyło 20 osób.

27 sierpnia 2011 r. : Suwałki – Suchodoły – Leszczewo – Przejma Mała – Rybalnia – Becejły – Jeleniewo – Suwałki ( ok. 50 km). Przewodnik – Celina Kuczyńska, Kierownik – Bożenna Turczyńska. W rajdzie wzięło udział 18 osób.

Jesienny Rajd Rowerowy z PTTK 3 września 2011 r. : Suwałki – Sobolewo – kładki na Czarnej Hańczy – Cimochowizna – Leszczewek – Stary Folwark (zwiedzanie Muzeum Wigier, rejs łodzią z przeszklonym dnem, ognisko turystyczne ) – Suwałki ( ok. 35 km).