Przegląd prasy

Toruń: Międzynarodowy Kongres BRD

8 grudnia 2011

baefd0ed13ad28af5045d78a7d88e724e4d6ce3011b06a592ed6a56d3fa62886a8e00c1a37ac14bc

92c89f6496639a1b2f751f4cf2172589963026a6e2480978017d10d829a1ed05a6a6e3ccd1060e87

(Fot.: PD@N 408-47-50)

W dniach 6-8.12.2011 w Toruniu odbył się Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Organizatorem jest GDDKiA. Było to jedno z ważniejszych wydarzeń promujących bezpieczne zachowania na drogach w Tygodniu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Kongres realizowany został w ramach programu “Drogi zaufania” - program ochrony życia i zdrowia ludzi na drogach krajowych, którego podstawą jest zasada 4 E (inżynieria, nadzór, ratownictwo medyczne i edukacja). Było to wydarzeniem zapisujące się w permanentnym procesie doskonalenia wiedzy i umiejętności w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego prowadzonym przez GDDKIA. W tym roku tematem przewodnim były zintegrowane programy bezpieczeństwa drogowego. W Kongresie uczestniczyli liczni specjaliści z zagranicy (m.in. z Estonii, Francji, Hiszpanii, Łotwy, Portugalii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch) oraz krajowi eksperci w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W kongresie uczestniczyli m.inn. podsekretarz stanu w Ministerstwie Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej Radosław Stępień oraz prezydent Torunia Michał Zaleski (fot. 4). Kongresowi towarzyszyła debata telewizyjna pt. “Bezpieczeństwo drogowe – wydatek czy inwestycja” przygotowana wspólnie z TVN CNBC.