Przegląd prasy

Transport i Logistyka Polska - nowa organizacja transportowców

1 sierpnia 2014

4ee9c70bee2619b57517b2dd4637fa5b4d074573

8e328a116acb38f063d2b04c91430921e3be7674

(499-70-71 fot. TLP)

1 sierpnia br. w Uniejowie powstała nowa organizacja pracodawców branży transportowej: “Transport i Logistyka Polska”. Grono założycieli tworzą firmy transportowo-logistyczne będące poważnymi pracodawcami z punktu widzenia rynku pracy. Każda z tych firm zatrudnia po kilkuset pracowników.

Głównymi celami działania “Transport i Logistyka Polska” (TLP) są:

-ochrona, promowanie i reprezentowanie wspólnych etycznych, ekonomicznych i prawnych interesów swoich członków, związanych z działalnością polegającą na wykonywaniu przewozów drogowych oraz działalności w zakresie spedycji i logistyki.

-tworzenie wśród polskiej i zagranicznej opinii publicznej pozytywnego wizerunku polskiego transportu drogowego oraz wpływanie na właściwe zrozumienie celów TLP zarówno przez szeroko pojętą opinię publiczną jak i organy państwa i administracji.

Wśród licznych celów szczegółowych warto podkreślić te, które odnoszą się do etycznego i społecznego aspektu prowadzonej działalności gospodarczej, jak:

-poszanowanie zasad uczciwej konkurencji,

-poprawa szeroko rozumianego bezpieczeństwa zarówno w obrocie handlowym, jak też w przewozach i ruchu drogowym,

-inicjowanie działań środowiska pracodawców transportu drogowego na rzecz społeczeństwa, tworzenie społecznej misji branży transportu drogowego,

-poszanowanie praw pracowniczych i zapewnienia pracownikom właściwych warunków pracy z uwzględnieniem ograniczeń wynikających ze specyfiki transportu drogowego.

Zebranie założycielskie wybrało władze TLP i uchwaliło program działania na najbliższe miesiące. W skład Rady TLP wchodzą: Paweł Trębicki (Raben Transport Sp. z o.o.), Gerard Reijers (HSF Logistics Polska Sp. z o.o.), Ryszard Ellert (“LINK” Sp. z o.o.), Eliza Misiejuk (Schavemaker Poland Sp. z o.o.), Jarosław Bartczak (ND Polska sp. z o.o.). Prezesem TLP został Maciej Wroński.

W najbliższym czasie TLP skoncentruje się na przeciwdziałaniu negatywnym skutkom uchwały Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2014 roku (sygn. akt: II PZP 1/14), w której SN m.in. uznał, iż zapewnienie kierowcy miejsca do spania w kabinie pojazdu podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu. Konsekwencją tej uchwały mogą być roszczenia kierowców wobec pracodawców sięgające łącznej kwoty 2,5 miliarda złotych (za trzy lata wstecz) oraz negatywne skutki dla samych pracowników - utrata miejsc pracy, konieczność weryfikacji umów w celu zmniejszenia podstawy wynagrodzenia itp. Dlatego też TLP podejmie równolegle trzy działania:

-skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w trybie art. 191 Konstytucji RP o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów stanowiących o wypłacie ryczałtów za nocleg,

-podjęcie próby zainicjowania zmian obowiązującego w tym zakresie prawa,

-udzielenie wsparcia pracodawcom (członkom TLP) w prowadzonych przez nich postępowaniach sądowych w sprawach o wypłatę ryczałtów za nocleg.