Przegląd prasy

Transport informacji niejawnych

25 marca 2005

W życie wchodzi rozporządzenie ministrów spraw wewnętrznych i administracji oraz obrony narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów. Przesyłki zawierające informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową były przewożone i ochraniane przez konwoje złożone z co najmniej dwóch konwojentów uzbrojonych w broń palną. Przy przewożeniu tajemnic służbowych wystarczył jeden uzbrojony konwojent. Od dziś można zrezygnować z uzbrojonego konwojenta w czasie przewozu przesyłek poza granicami kraju, a w przypadku tajemnic służbowych także na terenie kraju, gdy przesyłki przekazywane są bezpośrednio od nadawcy do odbiorcy na terenie tej samej miejscowości.

Tekst jednolity dostępny w: PRAWO DROGOWE. Część 2. Transport, jw. poz. 1141 (Aktualizacja 25 - w przygotowaniu).

Więcej oraz zamówienie: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl
też Opiekun Abonentów e-mail: j.michasiewicz@grupaimage.com.pl
telefon (022) 811-01-99 lub 0-502-659-431
Źródło Prawo Drogowe@NEWS