Przegląd prasy

Transport na potrzeby obronne państwa

4 marca 2004

Opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach.

Tekst jednolity dostępny w: PRAWO DROGOWE Część 2. Transport, poz. 1121 (aktualizacja 20). Wyd. Grupa IMAGE.

Więcej oraz zamówienie: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl
też Opiekun Abonentów e-mail: j.michasiewicz@grupaimage.com.pl
Źródło Prawo Drogowe@NEWS