Przegląd prasy

Transportowe priorytety Polski i Unii Europejskiej

20 lutego 2015

684ed93574b2de080576298ae1dbee646cbe4a82

Komunikat Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (fragment):

Plany Komisji Europejskiej w zakresie polityki transportowej w 2015 r., rozwój infrastruktury transportowej, zwłaszcza kolejowej, a także bezpieczeństwo drogowe - to najważniejsze tematy rozmów minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak z komisarz UE ds. transportu Violetą Bulc, która 20 lutego br. odwiedziła Polskę.

(...) Komisarz Violeta Bulc przedstawiła również zasadnicze priorytety i wyzwania związane z regulacją europejskiego sektora transportu. Zwróciła uwagę przede wszystkim na wagę procesu postępującej cyfryzacji, oraz konieczności zwiększenia konkurencyjności w odniesieniu do transportu i logistyki. - Chcemy stale podnosić konkurencyjność gospodarki kraju. Nie uda się tego zrobić bez nowoczesnego systemu transportowego, spełniającego wymogi zrównoważonego rozwoju – podkreśliła szefowa resortu.

Komisarz Violeta Bulc spotkała się także z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach, w tym Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, którzy zaprezentowali założenia długookresowej strategii poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020. Dokument, który został przekazany również Komisji Europejskiej, wskazuje m.in. priorytetowe działania na lata 2014-2015, którymi są przede wszystkim zarządzanie prędkością oraz ochrona pieszych. Minister Maria Wasiak podkreśliła wagę jaką resort infrastruktury i rozwoju przykłada do kwestii bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dlatego kompleksowo wdrażane będą ustalenia raportu Banku Światowego, przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w odniesieniu nie tylko do jakości samej infrastruktury, ale i egzekwowania przepisów dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, oraz niezbędnych działań edukacyjnych. Wymieniono również doświadczenia i dobre praktyki w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

(513-26 fot. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju)