Przegląd prasy

Trybunał Konstytucyjny o ulgach komunikacyjnych dla kombatantów

Autor: Rzeczpospolita

9 marca 2004

Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył wniosek grupy posłów o skontrolowanie znowelizowanych przepisów ustawy kombatanckiej z 1991 r., które ograniczają uprawnienia kombatantów i osób represjonowanych do zniżek komunikacyjnych. Orzekł: "orzekł także, że art. 4 ustawy z 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami transportu publicznego oraz o zmianie innych ustaw jest zgodny z art. 2 i art. 19 Konstytucji." Link do źródła: Trybunał Konstytucyjny - http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/indext.htm Tekst jednolity rozporządzenia w: PRAWO DROGOWE Część 2. Transport, poz. 1059a. Wyd. Grupa IMAGE.

Źródło "Rzeczpospolita"