Przegląd prasy

Trzeba zmniejszyć emisję zanieczyszczeń z silników Diesla

8 marca 2005

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 61 opublikowano Dyrektywę Komisji 2005/21/WE z dnia 7 marca 2005 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 72/306/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do środków, jakie należy podjąć w celu zapobieżenia emisji zanieczyszczeń z silników Diesla stosowanych w pojazdach.

Źródło www.nettax.com.pl