Przegląd prasy

Tydzień św. Krzysztofa - patrona kierowców

18 lipca 2010

Od 18-25 lipca br. obchodzony będzie Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa. Tydzień ten został zainicjowany przez MIVA Polska - środki transportu dla misjonarzy, działającej od 2000 roku przy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Obchodzi się go z okazji wspomnienia św. Krzysztofa - patrona kierowców i podróżującychprzypadającego na 25 lipca. Hasłem tegorocznych obchodów jest: “Bądźmy świadkami Miłości na drogach świata”.W tym czasie jest prowadzona Akcja św. Krzysztof - apel skierowany do kierowców, aby w duchu wdzięczności za bezpiecznie przebyte podróże ofiarowali 1 grosz za 1 kilometr na misyjne środki transportu. Apel ten jest kierowany podczas parafialnego poświęcenia pojazdów i błogosławieństwa kierowców. Jednocześnie w tym roku MIVA Polska świętuje Jubileusz 10-lecia swojej działalności.

Główne obchody Tygodnia św. Krzysztofa i Jubileuszu MIVA będą miały miejsce w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, przy ul Ostrobramskiej 72 w Warszawie.MIVA (Mission Vehicle Association) czyli Stowarzyszenie na rzecz misyjnych środków transportu. Istnieje w wielu krajach, m.in. w Austrii gdzie cieszy się ma długą 60-letnią tradycją. W Polsce powstała w 2000 roku.

MIVA Polska ma też swój dorobek na polu zaangażowania Kościoła w Polsce w poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach. Wszystkie główne ogólnopolskie inicjatywy kościelne w tym zakresie są rodem z MIVA Polska. Są to przede wszystkim: Ogólnopolska Pielgrzymka Kierowców na Jasną Górę, Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców, Tydzień św. Krzysztofa. Na bazie dorobku MIVA Polska powstało w 2005 roku Krajowe Duszpasterstwo Kierowców. Ten związek MIVA Polska z zaangażowaniem się w bezpieczeństwo na drogach inspirowany jest Akcją św. Krzysztof, a szczególnie postać samego św. Krzysztofa patronującego MIVA. Jako ten, który niesie Chrystusa łączy w sobie sprawy kierowców i podróżnych, sprawy bezpiecznego podróżowania oraz sprawy niosących Chrystusa na krańce świata - misjonarzy.

Odwołujemy się do serc i sumień naszych Rodaków, aby przez rozwagę i kulturę na drogach, wzajemny szacunek, życzliwość i trzeźwość przyczyniali się do poprawienia bezpieczeństwa i unikania tragedii na naszych drogach. Wraz z misjonarzami otaczamy opieką modlitewną wszystkich kierowców i podróżujących oraz wszystkich tych, którzy ze zrozumieniem i sercem wspierają naszych misjonarzy.

Troszcząc się o bezpieczeństwo na naszych drogach MIVA Polska propaguje model kierowcy chrześcijanina:

 

 

Przykazania dla kierowców MIVA Polska:

Jesteś kierowcą na drogach i nie jesteś na niej sam.

Ponad wszystkim jest Pan Bóg Twój, więc zawsze o tym pamiętaj:

1.Nie będziesz egoistą na drodze.

2.Nie będziesz ostry w słowach, czynach i gestach wobec innych ludzi.

3.Pamiętaj o modlitwie i uczczeniu Św. Krzysztofa, kiedy wyruszasz w drogę – umiej też podziękować.

4.Szanuj pieszych.

5.Nie zabijaj – bądź trzeźwy.

6.Zapnij pasy będziesz bezpieczny.

7.Nie bądź brawurowy w prędkości.

8.Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo.

9.Pomagaj potrzebującym na drodze.

10.Przestrzegaj przepisy drogowe, szanuj pracę naszej Policji.

Boże pobłogosław naszej podróży.

Spraw abym jechał bezpiecznie i szczęśliwie dotarł do celu.

Boże prowadź!

Święty Krzysztofie, módl się za nami!

2b2450ce300f01c1a53d6386d8cde4aacad9df35

(Fot.: PD@N 351-11)

Dziękuję tym, którzy odpowiadają wielkodusznie na apel MIVA Polska i biorą udział w Ogólnopolskiej Akcji św. Krzysztof - “podaruj 1 grosz za 1 km jazdy bez wypadku na misyjne środki transportu jako Twoje podziękowanie za bezpieczne podróże”.

Na pomoc bowiem czeka prawie 40 kolejnych polskich misjonarzy. Tych próśb przybywa z tygodnia na tydzień. Najpilniejsze z nich to m.in. na Madagaskarze, w Zambii, w Czadzie, Togo, Ugandzie, Gabonie, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Peru, Ekwadorze, Brazylii, Kirgistanie.

Nie pozostawmy bez wsparcia polskich misjonarzy - naszych rodaków! Bądźmy świadkami miłości na naszych drogach i na drogach świata!

Św. Krzysztofie, módl się za nami. Boże, prowadź!

Możesz pomóc wpłacając na konto:

Komisja Episkopatu Polski ds. Misji

MIVA Polska – środki transportu dla misjonarzy

PeKaO S.A. I O/Warszawa 69 1240 1037 1111 0000 0691 6802

tytułem: MIVA Polska - Akcja św. Krzysztof - środki transportu dla misjonarzy

ul. Byszewska 1, skr. poczt 112, 03-729 Warszawa 4

Ks. Jerzy Kraśnicki dyr. MIVA Polska wieloletni misjonarz w RPA

Słowa kluczowe kierowcy MIVA