Przegląd prasy

Tylko do wypadku z ofiarami w ludziach przyjedzie Policja

Autor: Rzeczpospolita

30 stycznia 2004

Sejm jednogłośnie przegłosował zmiany w art. 16 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Komisja Finansów Publicznych opracowała projekt uwzględniający postulaty propozycji posłów PO i PiS. Osoba - wg nowych przepisów - biorąca udział w wypadku będzie obowiązana do niezwłocznego powiadomienia policji o zdarzeniu, jeśli doszło do wypadku z ofiarami w ludziach lub do wypadku powstałego w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo. Zmiany wejdą w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.