Przegląd prasy

Ubezpieczenie pojazdów ciężarowych

16 maja 2006

Spółka leasingowa VB Leasing – jako pierwsza w Polsce – wprowadziła pakiet ubezpieczeniowy Truck Assistance adresowany dla leasingowanych pojazdów o dopuszczalnym ciężarze całkowitym ponad 3,5 tony. Pakiet dotyczy pojazdów z przyczepami (naczepami) lub bez nich, bądź samych naczep i przyczep. Warunkiem jest ich rejestracja w Polsce jako pojazdów ciężarowych i posiadanie polskich tablic rejestracyjnych. Proponowane świadczenia obejmują: pomoc techniczną (holowanie pojazdu, kierowca zastępczy), pomoc w podróży (w przypadku unieruchomienia, na co najmniej 24 godziny: zakwaterowanie, podróż powrotna załogi, odbiór pojazdu, pomoc prawna za granicą); pomoc medyczną (świadczenia w przypadku nieszczęśliwego wypadku, czy choroby: hospitalizacja, przewóz medyczny, lekarstwa); pomoc informacyjna (serwisy informacyjne, pomoc drogowa, dokumentacja fotograficzna itp.).