Przegląd prasy

Uchylający się od zapłaty alimentów będą tracili prawo jazdy

Autor: Gazeta Prawna

7 marca 2005

Uchwalona ustawa z 4 marca 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej przewiduje, iż osoby permanentnie uchylające się od opłacania alimentów będą tracić prawo jazdy.

Art. 5.

1. Organ właściwy dłużnika, w przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w art. 4 ust. 3, kieruje do starosty wniosek o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

2. Na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy.

3. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje na wniosek organu właściwego dłużnika, po stwierdzeniu ustania przyczyn zatrzymania.

Tekst jednolity i aktualizowany rozporządzenia dostępny w: PRAWO DROGOWE. Część 1. Ruch drogowy poz. 321 (w przygotowaniu).

Więcej oraz zamówienie: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl
też Opiekun Abonentów e-mail: j.michasiewicz@grupaimage.com.pl
telefon (022) 811-01-99 lub 0-502-659-431