Przegląd prasy

UE: rowery jako środek transportu przyjazny środowisku

7 października 2015

58bffef7bf56549d2058ac1d960b6204157c3fbe

(525-24 fot. MIiR)

Mobilność miejska i wykorzystanie rowerów jako środka transportu to główny temat nieformalnego spotkania ministrów, które 7 października br. odbyło się w Luksemburgu z udziałem minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak. Ministrowie przyjęli również Deklarację dotyczącą rowerów jako środka transportu przyjaznego środowisku.

W deklaracji ministrów ws. promocji transportu rowerowegoprzygotowanej przez prezydencję luksemburską wskazuje się na pozytywne aspekty transportu rowerowego: wpływ na redukcję emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie zatłoczenia i hałasu w miastach, zmniejszenie wydatków na infrastrukturę, tworzenie nowych miejsc pracy i rozwój nowych technologii, zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawę stanu zdrowia społeczeństwa poprzez obniżenie wskaźnika zachorowalności i śmiertelności.Polska zgłaszając uwagi do deklaracji podkreśliła, że nie widzi natomiast potrzeby przygotowania osobnej strategii UE dla transportu rowerowego, wskazując, że transport rowerowy jest już elementem polityki transportowej i stanowi integralny komponent zrównoważonej mobilności w miastach. Nasz kraj zgodził się również z tymi państwami członkowskimi, które akcentowały przyjęcie zasady pomocniczości w odniesieniu do transportu rowerowego.

Minister Maria Wasiak odbyła również liczne rozmowy bilateralne m.in. z: Violetą Bulc, komisarz ds. transportu, Michaelem Cramerem przewodniczącym TRAN (Komitetu ds. Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego) oraz Danem Ťokiem, czeskim ministrem transportu.