Przegląd prasy

Umundurowanie Inspekcji Transportu Drogowego

Autor: Rzeczpospolita

13 marca 2004

W życie wchodzi rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego opublikowane 27 lutego br. Na podstawie art. 14 ustawy z 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym z dniem obowiązywania w/w rozporządzenia traci moc rozporządzenie poprzedzające Ministra Infrastruktury z 28 czerwca 2002 r. w sprawie umundurowania. Inspekcja otrzymuje nowy wzór mundurów i dystynkcji. Inspektorzy mogą kontrolować kierowców, ale także przedsiębiorców. Sprawdzają: dokumenty związane z przewozem; przestrzeganie przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdów i obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy; przestrzeganie zasad i warunków transportu zwierząt, pojazdy. Mogą przy tym stosować środki przymusu bezpośredniego, a nawet używać broni palnej.

Tekst jednolity rozporządzenia w: PRAWO DROGOWE Część 2. Transport, poz. 1072a (aktualizacja 20). Wyd. Grupa IMAGE.

Więcej oraz zamówienie: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl
też Opiekun Abonentów e-mail: j.michasiewicz@grupaimage.com.pl
Źródło "Rzeczpospolita"