Przegląd prasy

Urząd Skarbowy i niezapłacone mandaty

Autor: Gazeta Wyborcza

11 września 2005

Urząd Skarbowy może ściągnąć należność za niezapłacony mandat z nadpłaconego przez nas podatku – ostrzega “Gazeta Wyborcza”.

Prezydent miasta, czy wojewoda występuje do urzędu skarbowego o ściągnięcie należności od dłużnika, urząd najczęściej potrąca pieniądze z nadpłaconego podatku, może też ściągnąć pieniądze z konta bankowego.

Słowa kluczowe mandaty