Przegląd prasy

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych zmieniona

29 grudnia 2004

Opublikowano ustawę z dnia 3 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowym, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Tekst jednolity rozporządzenia dostępny w: PRAWO DROGOWE. Część 1. Ruch drogowy poz. 515c (aktualizacja 37 - w przygotowaniu).

Więcej oraz zamówienie: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl
też Opiekun Abonentów e-mail: j.michasiewicz@grupaimage.com.pl
telefon (022) 811-01-99 lub 0-502-659-431
Źródło Prawo Drogowe@NEWS