Przegląd prasy

Ustawa - prawo przewozowe po uzupełnieniach

29 grudnia 2004

W Dz. U. ogłoszono tekst ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy - prawo przewozowe. Zmiany sprowadzają się do polecenia wydania stosownych rozporządzeń wykonawczych; ale zmieniły się też przepisy (art. 33a) dotyczące braku biletu lub dokumentu poświadczającego prawo do ulgowego przejazdu. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2005 r.

Link do źródła: Tekst jednolity rozporządzenia dostępny w aktualizowanym zbiorze aktów prawnych: PRAWO DROGOWE. Część 2. Transport, poz. 1001d (Aktualizacja 24 - w przygotowaniu).

Więcej oraz zamówienie: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl
też Opiekun Abonentów e-mail: j.michasiewicz@grupaimage.com.pl
telefon (022) 811-01-99 lub 0-502-659-431
Źródło Prawo Drogowe@NEWS