Przegląd prasy

Uwaga rzeczoznawcy samochodowi

Autor: Prawo Drogowe@NEWS

19 marca 2006

Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wpis na listę rzeczoznawców samochodowych oraz dokumentów z tym związanych. Zaświadczenia potwierdzające wpis na listę rzeczoznawców wydane według dotychczasowego wzoru zachowują swoją ważność przez okres, na który zostały wydane. Zaświadczenia, o których mowa, mogą być wydawane na starych drukach nie dłużej niż do 31 czerwca 2006 r.

Słowa kluczowe rzeczoznawcy samochodowi