Przegląd prasy

UWOLNIĆ CHODNIKI

3 grudnia 2008

e8ff080fdf7ef21889cb84d9e99871c13809bb5f (277-8)

W gmachu Senatu RP z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych została uroczyście otwarta wystawa UWOLNIĆ CHODNIKI zorganizowana przez Instytut Transportu Samochodowego - Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Inicjatorami zaprezentowania ekspozycji w Senacie byli senatorowie Mieczysław Augustyn - przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Stanisław Piotrowicz - przewodniczący Komisji Praw Człowieka i Praworządności. Senator Augustyn stwierdził, że Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych jest okazją, by na osoby niepełnosprawne spojrzeć jak na osoby równoprawne we wszystkich dziedzinach życia, w każdym miejscu i sytuacji. Senator podkreślił, że wystawa przypomina, iż droga do integracji społecznej wiedzie także przez nasze trakcje komunikacyjne. Wystawa daje odpowiedź, jak traktowani są niepełnosprawni na naszych drogach. Otwierając wystawę Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz przypomniał, że Senat, a zwłaszcza komisje: Rodziny i Polityki Społecznej oraz Praw Człowieka i Praworządności mają udział w przygotowaniu obywatelskiego projektu ustawy antydyskryminacyjnej, który został przekazany Premierowi w Światowym Dniu Osób Niepełnosprawnych. Wystawa - jak stwierdził Marszałek - jest upomnieniem się o prawa niepełnosprawnych, o usunięcie barier, które dyskryminują te osoby. W/w bariery są na ulicach, na chodnikach, a także w mentalności Polaków. Jak zapewnił Marszałek Borusewicz, Senat zamierza z tymi barierami walczyć. Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego dr inż. Andrzej Wojciechowski zwrócił uwagę, że ludzie niepełnosprawni to często ofiary wypadków drogowych, a ponieważ ulec im może każdy, wystawa ma przestrzec także osoby w pełni sprawne. Pokazuje ona jak wiele można zrobić, by ułatwić poruszanie się, poprawić bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg. Senator Stanisław Piotrowicz przypomniał, że osoby niepełnosprawne to 10 proc. światowej populacji, a około 5,5 mln osób w Polsce. Zdaniem senatora stosunek do osób niepełnosprawnych stanowi o naszej wrażliwości, solidarności oraz naszym człowieczeństwie.

Wystawa składa się z 4 paneli prezentujących m.in. dane ekonomiczne i statystyczne dotyczące osób niepełnosprawnych, a także zawierających fragmenty obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej aktów prawnych regulujących sytuację niepełnosprawnych. Fotografie pokazywane na wystawie wykonane w różnych miejscach Warszawy, ukazują problemy, z którymi na co dzień borykają się osoby z różnym rodzajem niepełnosprawności.