Przegląd prasy

Via Baltica poprzez budowę obwodnicy Augustowa

23 października 2007

Konferencja Peryferyjnych Regionów Nadmorskich Europy (KPRNE) poparła budowę obwodnicy Augustowa w obecnie proponowanym przez władze wariancie, czyli przez Dolinę Rospudy - poinformował marszałek Podlasia Dariusz Piontkowski. W deklaracji przyjętej kilka dni temu w czasie zgromadzenia ogólnego KPRNE we Florencji we Włoszech, jest mowa o "poparciu dla trasy Via Baltica poprzez budowę obwodnicy Augustowa". Przedstawiciele regionów członkowskich KPRNE zwrócili się do Komisji Europejskiej o ponowną analizę swojej decyzji w sprawie obwodnicy Augustowa. Obecnie KE jest przeciwna przebiegowi tej inwestycji przez cenną przyrodniczo Dolinę Rospudy, a sprawę przeciwko Polsce skierowała do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS). W związku z tym, budowa została wstrzymana, podobnie jak budowa obwodnicy Wasilkowa koło Białegostoku, co do której Komisja Europejska ma podobne zastrzeżenia. W przyjętej deklaracji, organizacja zwróciła się do KE, by ponownie rozpatrzyła tę kwestię "w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwości wśród obywateli Europy" aby zapewnić optymalne warunki dla rozwoju i konkurencyjności województwa podlaskiego. Jak mówił Piontkowski, wiadomo że sprawa budowy obwodnicy jest obecnie w ETS i to on, a nie Komisja Europejska będzie podejmować decyzję. Zaznaczył jednak, że chodziło o pokazanie, iż "w Europie nie wszyscy myślą tylko tak, jak ekolodzy". "Że należy wyraźnie w tego typu sprawach brać po uwagę warunki życia ludzi, ludzie też są częścią środowiska. Dotąd mieliśmy wrażenie, że Komisja Europejska nie pamięta o drugiej części tego typu sytuacji" - mówił Piontkowski. Jak dodał, w skali Polski, w związku z planami budowy dróg, będzie kilkadziesiąt takich sytuacji. Według słów Piątkowskiego, Konferencja Peryferyjnych Regionów Nadmorskich Europy to największe stowarzyszenie regionów na naszym kontynencie, obecnie skupia 155 regionów z 26 państw. Ma być reprezentantem tych regionów, których peryferyjne położenie hamuje rozwój. Województwo podlaskie jest jej członkiem od 2002 roku. Jak dotąd jest jedynym polskim regionem należącym do tej organizacji.

Słowa kluczowe obwodnica