Przegląd prasy

W Polsce drugiego takiego nie ma

19 kwietnia 2013

b8ed384da541e64259f961ce51979cb55b27431e379228875219bb1dc287409c98cb13124c03ed01509dd46a03357e99270a21687b445f92f7f2489bd60a7e0b5ec19db439a61218192f09c6a9dfdd7a

(Fot.: PD@N 461-68-69jm i 113-114jm)

Organizatorami Międzynarodowych Targów Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa byli; Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Biuro Ochrony Rządu, Żandarmeria Wojskowa, Wojska Specjalne, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Celna, Służba Więzienna, Agencja Wywiadu oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na placu przed halą wystawową zobaczyliśmy i prezentujemy naszym Czytelnikom – najnowszy pojazd ratownictwa drogowego Straży Pożarnej. To dar Miasta Stołecznego Warszawy, na dzień dzisiejszy jedyny taki na naszych drogach. Imponujący. Kiedy do służby trafią dalsze?