Przegląd prasy

W Warszawie parkowanie dla niepełnosprawnych tymczasem bez zmian

Autor: Rzeczpospolita

19 maja 2005

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał u skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie unieważnienia zapisów uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad płatnego parkowania dla niepełnosprawnych za niedopuszczalną. W odrzuconej skardze argumentowano, iż uchwała dyskryminuje niepełnosprawnych oraz niektóre kategorie mieszkańców strefy płatnego parkowania. Obecnie kartę N+, uprawniającą do bezpłatnego parkowania, mogą otrzymać tylko inwalidzi ruchu, będący właścicielami pojazdu. Nie przysługuje ona, gdy mają samochód w leasingu, wynajęty lub użyczony.