Przegląd prasy

W życie wchodzi rozporządzenie dotyczące znaków i sygnałów drogowych

Autor: Gazeta Wyborcza

23 stycznia 2004

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych oraz znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, zaczyna obowiązywać. Za kilka lat, już zniszczone znaki i sygnały, trzeba będzie wymienić. Ministrowie ustalili harmonogram wymiany. I tak: znaki pionowe do 31 grudnia 2010 r. - na tyle bowiem przewidziano trwałość znaków odblaskowych z licami z folii (7 lat), znaki poziome do 31 grudnia 2008 r. - bo na tyle przewidziano trwałość oznakowania poziomego o najdłuższej żywotności (5 lat), sygnały świetlne do 31 grudnia 2008 r. - okres trwałości komór sygnałowych o źródle światła skupionym obliczono na 5 lat.

Tekst jednolity dostępny w: PRAWO DROGOWE Część 1. Ruch drogowy. Wyd. Grupa IMAGE.

Więcej oraz zamówienie: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl
też Opiekun Abonentów e-mail: j.michasiewicz@grupaimage.com.pl
Źródło "Gazeta Wyborcza"