Przegląd prasy

Więcej zezwoleń na przewozy do Federacji Rosyjskiej

6 sierpnia 2012

471193fa71a5ededf5e5ba74e426264947113717

^ T. Jarmuziewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

d03908c3a50bfb8cf3c7384e943b7ecf472c65b3

^ Jan Buczek Prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych

(Fot.: PD@N 437-17-18)

Komunikat MTBiGM:Transport pełni rolę służebną wobec gospodarki. To co dzieje się w transporcie ma służyć całej gospodarce. Po spotkaniu w Soczi mogę powiedzieć, że jeszcze nigdy w relacjach transportowych Polska - Rosja nie mieliśmy takiego dużego dostępu do rynku - powiedział Tadeusz Jarmuziewicz, Sekretarz Stanu w MTBiGM, na briefingu prasowym 6 sierpnia br. w Warszawie, który odbył się w związku z porozumieniem pomiędzy rządem polskim a rosyjskim, dotyczącym międzynarodowych przewozów drogowych. W briefingu, w siedzibie MTBiGM, wziął również udział Jan Buczek, Prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych.

Minister Tadeusz Jarmuziewicz przedstawił kluczowe ustalenia porozumienia zawartego w Soczi na posiedzeniu polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. współpracy w dziedzinie międzynarodowych przewozów drogowych (1-2 sierpnia br.) oraz korzyści dla rozwoju branży międzynarodowych przewozów drogowych w Polsce.

1. Jeszcze w tym roku Polska otrzyma dodatkowe:

- 20 000 szt. zezwoleń na przewozy do/z krajów trzecich oraz

- 50 000 szt. zezwoleń na przewozy dwustronne i tranzytowe.

2. Osiągnięto korzystne strategiczne porozumienie, że w latach 2013 - 2015 przewoźnicy polscy będą dysponować corocznie kwotą 45 000 szt. zezwoleń na przewozy do/z krajów trzecich. Jest to wzrost o 21 000 szt. zezwoleń w stosunku do 24 000 szt. zezwoleń, które przysługiwały Polsce w 2012 roku. Ustalono też, że zezwolenia dwustronne i tranzytowe nie będą limitowane w tych latach, a ich wstępna wymiana wyniesie dla strony polskiej 205 000 szt. rocznie.

Tym samym, w uzgodnionym okresie łączny kontyngent zezwoleń rosyjskich dla Polski będzie wynosił co najmniej 250 000 szt. rocznie.

W biznesie ważna jest przewidywalność. Dobrze wiedzieć, co się będzie robiło za rok, za dwa. W poprzednich latach te porozumienia były podpisywane na rok, co nie było korzystne dla przewoźników. My podpisaliśmy porozumienie na 3 lata. Lata 2013, 2014 i 2015 są dla przewoźników przewidywalne w transporcie polsko-rosyjskim. To wielka wartość dodana tego porozumienia, które rodzi bezpieczeństwo inwestycyjne– stwierdził Minister Tadeusz Jarmuziewicz.

Prezes Jan Buczek odniósł się do ustaleń osiągniętego porozumienia.Głównym elementem wszystkich negocjacji było doprecyzowanie zasad dokonywania przewozów. To, że dzisiaj kategoria przewozów tranzytowych jest nielimitowana, świadczy o tym, że najważniejsza sprawa, która budziła wiele kontrowersji została rozstrzygnięta. Dzisiaj wiemy, że jedynym istotnym parametrem, który powinien być brany podczas kontroli do oceny wykorzystania właściwego zezwolenia jest miejsce załadunku towaru - podsumował Prezes Jan Buczek.

Minister Tadeusz Jarmuziewicz podziękował organizacjom zrzeszającym polskich przewoźników za silne wsparcie, okazane stronie rządowej w trakcie negocjacji prowadzonych w ramach polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. współpracy w dziedzinie międzynarodowych przewozów drogowych.

***

Posiedzenie polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. współpracy w dziedzinie międzynarodowych przewozów drogowych było realizacją postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o międzynarodowych przewozach drogowych z dnia 30 sierpnia 1996 r.

W rozmowach w Soczi delegacji polskiej przewodniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Tadeusz Jarmuziewicz, a delegacji rosyjskiej Nikołaj Asauł - Wiceminister Transportu Federacji Rosyjskiej.