Przegląd prasy

Wiele mówiono o szkoleniu młodych kierowców

27 września 2013

0b26420eb40008c50951fba9f4fe342c8bdb86c656c9a71fe71d3df66d75c1306f27dbb664216bd1fdb248f7cfc09e6c3c083a1e0775e9abaf5d01c8cff16e3cace3bbeb4f80d507e3acc04b91bb45dc85cc3ea2c09e9cfee5c3b41c726b2d53dee2891f

(Fot.: PD@N 474-28-30, 66-67)

W dniach 26-27 września 2013 r. w Janowie k. Chełma odbyła się IV Konferencja BRD Polskiego Kongresu Drogowego pt. “Działania WORD dla poprawy bezpieczeństwa. Młodzi na drodze - prawo do życia”. Konferencja była doskonałą okazją do podsumowania dorobku 15 lat funkcjonowania WORD-ów, które pełnią bardzo istotną rolę w promowaniu zasad bezpiecznego korzystania z dróg publicznych. Drugim tematem przewodnim konferencji były specyficzne problemy bezpieczeństwa drogowego związane z korzystaniem z dróg przez młodych ludzi. Omówione zostały również problemy edukacji komunikacyjnej, promocji bezpiecznych zachowań na drodze i szkolenia młodych kierowców. Dobrym przykładem w tym zakresie był zaprezentowany na konferencji przez przedstawiciela MECE, p. Katarzynę Dobrzańską-Junco (fot. 3) projekt na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - Road Show.

Program konferencji przewidywał pięć bloków sesyjnych:

Sesja I – “15 lat działalności WORD” – wśród prezentacji prof. Ryszard Krystek (ITS) wygłosił referat “Rola Samorządów w systemie zarządzania bezpieczeństwem drogowym”;

Sesja II – “10 lat realizacji programu Gambit Lubelski” – mówcy: Ryszard Pasikowski (dyrektor WORD w Lublinie) “Efekty 10 lat realizacji programu “Gambit lubelski”; Maciej Mosiej (sekretarz KR BRD) “Zadania dla regionów w realizacji Narodowego Programu brd”; Sławomir Niepogoda (dyrektor WORD w Chełmie) “Mapa zagrożeń brd na drogach woj. lubelskiego” oraz Maciej Wroński (Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego) “Reforma systemu uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami w 10 lat po przyjęciu zagrożeń przez KRBRD”;

Sesja III – “Młodzi użytkownicy dróg – specyfika i konsekwencje” – mówcy: Anna Zielińska, Maria Dąbrowska-Loranc (Centrum BRD ITS) “Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce”; Tomasz Matuszewski (pełnomocnik dyr. WORD w Warszawie) “Rola instruktora i egzaminatora w propagowaniu zasad bezpieczeństwa”; Marta Dobrzyńska (Zakład Psychologii Komunikacyjnej ITS) “Psychologiczny rys młodego kandydata a kierowcę”; Katarzyna Dobrzańska-Junco (Mota Engel Ce; Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Katastrof Komunikacyjnych “Przejście”) “Projekt Road Show jako narzędzie zmiany postaw młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego”.

Sesja IV – “Młodzi na drodze – prawo do życia” – mówcy Krzysztof Babisz (kurator oświaty w Lublinie) “Zadania systemu edukacji powszechnej w promowaniu bezpiecznych zachowań na drodze”; Sławomir Niepogoda (dyrektor WORD w Chełmie) “Miasteczko ruchu drogowego dla dzieci i młodzieży na przykładzie WORD w Chełmie jako element wychowania komunikacyjnego”; Antoni J. Grzesiuk (WORD Zamość) “Środki dydaktyczne w edukacyjnej infrastrukturze medialnej”; Zbigniew Kot (dyrektor WORD Biała Podlaska) “Działalność promocyjna i akcje społeczne dla podnoszenia świadomości użytkowników dróg”.

Sesja V – “Bezpieczne drogi – wspólna odpowiedzialność” – mówcy: Marek Zmian (GDDKiA o/Lublin) “Regionalne Centrum Zarządzania Ruchem jako element poprawy bezpieczeństwa; Tadeusz Bień (ZDW Lublin) “Rozwiązania drogowe zapobiegające niebezpiecznym zachowaniom użytkowników dróg na przykładzie ZDW w Lublinie”; Marek Wierzchowski (System Traffic Lublin) “Rower w ruchu drogowym”, Janusz Pachla (ZDW Lublin) “Trasy rowerowe w Polsce wschodniej – województwo lubelskie.

“Projekt Road Show jako narzędzie zmiany postaw młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego”

Kiedy rozmawiamy o wypadkach, statystykach ich dotyczących, zapominamy o tym co najważniejsze: że za każdą z liczb kryje się ludzki dramat. Co więcej, każda liczba symbolizuje tragedię, ale też i początek długiej drogi. Drogi którą muszą przebyć ofiary wypadków drogowych, sprawcy, służby ratownicze oraz rodziny ofiar śmiertelnych w pokonywaniu bólu i traumy powypadkowej. Program Road Show odkrywa każdą z liczb, nadając jej twarz, prawdziwą historię i emocje.

Road Show to program edukacyjny który wykorzystuje metodę rówieśniczą, tzw. “peer to peer”. Został stworzony przez Akademię Policyjną IRSA w Holandii. Program przedstawiany jest na specjalnie przygotowanej do tego dużej scenie (najczęściej jest to kino, teatr). Jednorazowo bierze w nim udział ok. 300-500 uczestników w wieku 15-24 lat. Bardzo ważną rolę w całym spotkaniu odgrywa odpowiednio skonstruowany nastrój, punktowe oświetlenie, muzyka i efekty dźwiękowe. Program zawiera w sobie efekty audiowizualne, informacje, refleksje i zeznania bezpośrednich świadków i uczestników wypadku drogowego z regionu w którym prowadzony jest Road Show. Czas trwania: 1 godzina.

Cała moc przekazu Road Show to jego autentyczność. Każdy z uczestników programu w ciągu ok. 5 minut w sposób bardzo osobisty i emocjonalny opisuje konkretny prawdziwy wypadek w którym brał udział. Wypadek w którym poszkodowanym była osoba w wieku 15-24 lat. Kolejno jest to Policjant, Strażak, Lekarz Pogotowia, Fizjoterapeuta. Swoim doświadczeniem dzieli się też młody człowiek który ocalał z wypadku. Całość spotkania zamykają  wspomnienia  Rodziny ofiary śmiertelnej. Cały program zbudowany jest według specjalnej formuły, posiada ściśle określone sekwencje których należy przestrzegać.

Grupa wiekowa 15-24 lata jest bardzo trudną grupą jeśli chodzi o zmiany postaw. Trudno we właściwy, skuteczny sposób dotrzeć do tej grupy tak, aby skłonić do refleksji, a w konsekwencji do zmiany postaw. Dzięki projektowi Road Show udało się dokonać tego, co wydaje się tak trudne. Projekt opiera się na spotkaniach z bezpośrednimi uczestnikami wypadków. To prawdziwe historie które poruszają, wzruszają i zmuszają do refleksji. Dzięki zastosowanej metodzie rówieśniczej “peer to peer” młodzież widzi odbicie siebie w każdej z przedstawianych historii. Bardzo ważne jest to, aby nie pouczać ani niczego nie nakazywać. To nie nadawca narzuca odbiorcom co mają myśleć. To odbiorcy sami dochodzą do konkretnych wniosków.

Program edukacyjny Road Show został przeprowadzony w ostatnich 10 latach w wielu krajach na całym świecie. Program został zrealizowany w Holandii, Danii, w Czechach, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii, Ameryce Łacińskiej (Meksyk, Gwatemala, Kostaryka, Panama, Kolumbia, Ekwador, Boliwia, Paragwaj, Urugwaj, Argentyna).

W 2013 roku współpracę z licencjobiorcą firmą Mota-Engil Central Europe w Polsce podjęli:

Patronat: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Patronat Honorowy: Sławomir Nowak, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej; Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego; Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego; Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa; Aleksander Palczewski, Małopolski Kurator Oświaty

Partnerzy:Komenda Główna Policji,Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Komenda Wojewódzka Policji w Warszawie, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Warszawie, Przejście - Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Katastrof Komunikacyjnych oraz Przemocy, Instytut Transportu Samochodowego, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Reha Plus.

W ciągu całego 2013 roku zrealizowano 6 spotkań, w których uczestniczyło ponad 2000 uczniów w przedziale wiekowym 15-24 lata. Spotkania odbyły się w Krakowie, Tarnowie oraz Warszawie.

Po każdym programie przeprowadzane zostały szczegółowe ankiety dotyczące efektywności programu. Program uzyskał wśród ankietowanych (młodzież 15-24 lata) ocenę ponad 4,5 przy najwyższej 5-cio stopniowej skali. Całość dokonanych badań udostępnia firma Mota-Engil Central Europe.

Program Road Show uświadamia młodzieży, że słowo wypadek w wielu przypadkach  nie jest adekwatne w kontekście zdarzeń drogowych. Ludzie oraz doświadczenia którymi się dzielą z publicznością najlepiej udowadniają, że większości z tych zdarzeń można było uniknąć. Na szczęście jest jeszcze czas, aby to zrobić. I to jest misja programu Road Show.