Przegląd prasy

Wojskowe pożegnanie

23 września 2015

Na cmentarzu przy ul. Rozczynialskiegow Wejherowie odbył się pogrzeb Tadeusza Sobotki. Żegnały go setki przyjaciół instruktorów, reprezentacja Marynarki Wojennej i salwa honorowa.Tak żegnano Zmarłego:

8b432afc3cde822bfc3789389fa9d5d7dc6be8bc

Pogrążona w głębokim smutku i bólu Rodzino Zmarłego ! Szanowni Zebrani!

Z głębokim żalem żegnamy dziś naszego Żołnierza, Przyjaciela i Kolegę, Męża, Ojca i Dziadka. Śmierć zabrała Go spośród nas, okrywając niewypowiedzianym żalem nie tylko najbliższych, ale również towarzyszy broni i serdecznych przyjaciół oraz byłych współpracowników. Bardzo ciężko jest żegnać ludzi nam bliskich - odchodzących na zawsze. Trudno zatem pogodzić się z myślą, że nie ma już wśród nas tego znanego, powszechnie szanowanego i cenionego człowieka.

Starszy chorąży Tadeusz SOBOTKAsłużył wiele lat w jednostkach wojsk. Marynarki Wojennej, gdzie dał się poznać jako wybitny specjalista, wspaniały kolega i współpracownik.

Urodził się6.III.1952 r.Służbę ojczyźnie rozpoczął w dniu 25.IX.1970 roku wstępując do Podoficerskiej Szkoły Zawodowej Służby Samochodowej jako elew. Po ukończeniu szkoły pełnił zasadniczą służbę wojskową w 30 Kompanii Chemicznej 8 FOW w Międzyzdrojach na stanowisku dowódcy drużyny remontu samochodów. Po 2 latach od wcielenia 25.09.1972 r. został powołany do zawodowej służby wojskowej. Kolejne lata przyniosły awanse na stanowiska: dowódcy elektrowni oświetleniowej i d-cy drużyny elektrowni oświetleniowych - st. elektromechanika.

Po niespełna 8 latach spędzonych w Międzyzdrojach st. chor. SOBOTKA z dniem 2.III.1979 r. przeniósł się do 11. pułku łączności MW w Wejherowie, gdzie został wyznaczony na stanowisko komendanta PKT służb technicznych, a pół roku później został dowódcą plutonu w kompanii zaopatrzenia kwatermistrzowskiego. Ostatnie 3 lata służby pełnił obowiązki kierownika stacji diagnostycznej.

Na wszystkich pełnionych stanowiskach wykazał się predyspozycjami organizatorskimi i racjonalizatorskimi oraz wysokim poziomem technicznej wiedzy specjalistycznej. W uznaniu swojej fachowości i zaangażowania w służbie, awansował na kolejne stopnie wojskowe osiągając - stopień starszego chorążego.

Zawodową służbę wojskową zakończył w dniu 17.03.1988 r. Nie zerwał jednak kontaktu ze swoimi ulubionymi dziedzinami: transportem samochodowym i motoryzacją. Wreszcie mógł robić to co tak bardzo lubił i do czego miał szczególne zdolnościi predyspozycje. Już po roku został współwłaścicielem szkoły nauki jazdy, by wkrótce potem rozpocząć samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej.

Przez ponad 25 lat działalności wyszkolił niezliczone rzesze wejherowskich kierowców, w tym również spore grono instruktorów nauki jazdy. Często zatrudniał żołnierzy zawodowych zachowując w ten sposób stały kontakt ze swoją ukochaną jednostką wojskową.

Ś.P. Tadeusz SOBOTKA w naszej pamięci pozostanie jako serdeczny, otwarty na innych ludzi wieloletni szkoleniowiec, instruktor i wykładowca wszystkich kategorii prawa jazdy. Jeden z członków założycieli Pomorskiego Stowarzyszenia Instruktorów Nauki Jazdy. Autor wielu publikacji na temat szkolenia kierowców. Znany w kraju działacz organizacji społecznych zrzeszających szkoleniowców.

Mimo ciężkiej choroby pracował i walczył o lepsze jutro OSK do końca. Ostatniego wieczora na zebraniu Zarządu przygotowywał jeszcze prezentację na temat rentowności szkolenia.

Odszedł od nas 23 września 2015 roku w wieku 63 lat.

(524-65)