Przegląd prasy

WORD Biała Podlaska: kadry osk podnosiły swoje kompetencje

9 listopada 2010

W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej odbyło się szkolenie stacjonarne Dzień 1. ogólnopolskiego szkolenia unijnego pn. “Wzrost kompetencji kadry ośrodków szkolenia kierowców”. Organizatorem szkolenia - na podstawie umowy zawartej z konsorcjum L-instruktor.pl - był WORD w Białej Podlaskiej. W szkoleniu udział wzięło 71 osób, w tym 14 kobiet, 21 osób w wieku 50+, oraz 14 z terenów wiejskich. Szkolenie zorganizowane zostało w dwóch 25-30-osobowej grupach. W każdej z nich zrealizowano po cztery wykłady z elementami dyskusji i zajęć warsztatowych: prawo, psychologia, metodyka, narzędzia. Tematyka szkolenia wyznaczona była programem projektu. Wykładowcami byli: prawo - Andrzej Kocil; psychologia - Justyna Pieńkowska; narzędzia - Ryszard Krawczyk; metodyka - Marta Cybulska- Demczuk. Uczestnicy otrzymali bezpłatnie materiały szkoleniowe “Teka L-instruktor.pl” (skrypt szkolenie stacjonarne Dzień 1, przewodnik metodyczny szkolenia e-learningowego, poradnik metodyczny dla instruktorów nauki jazdy, planer poradnik z terminarzem, poradnik Zbiór Prawa; program instalacyjny szkolenia e-learningowego na płycie CD). Drugą część materiałów szkoleniowych, tj. skrypt szkolenia stacjonarnego Dzień 2, poradnik praktycznej nauki jazdy oraz nalepkę magnetyczną potwierdzającą udział w projekcie uczestnicy otrzymają podczas szkolenia Dzień 2, które zaplanowano na 18 maja 2011. W szkoleniu uczestniczyli Dyrektor i Zastępca Dyrektora WORD w Białej Podlaskiej.