Przegląd prasy

WORD Białystok: kompetencje kadr instruktorskich wzrosły

21 maja 2011

18545a1194ac29dcbc4e5bfa8833bb857899c36f7d83edd4189676bcbe5e73ed335474a0da14f9a7

fa6f01715014b75476993f746b2d22f9373030e59c9fb22e4f3926fb84fffeb0ea661dabdbe51146

dd47a2ccff5b7128a2e9902ff7eea9270d8ad3e461f393cdc65017d650a435f628fd94ad47088b19

(Fot.: PD@N 388-76-81)

W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Białymstoku ul. Wiewiórcza 64odbyło się szkolenie stacjonarne Dzień 2. w ramach ogólnopolskiego – unijnego projektu “Wzrost kompetencji kadr ośrodków szkolenia kierowców”. Organizatorem szkolenia - na podstawie umowy zawartej z konsorcjum L-instruktor.pl - był WORD w Białymstoku. W szkoleniu udział wzięło 85 osób, w tym 21 kobiet, 20 osób w wieku 50+, 38 z terenów wiejskich. Zajęcia zorganizowane były w grupach, w każdej zrealizowano po cztery wykłady z elementami dyskusji i zajęć warsztatowych: prawo, psychologia, metodyka, narzędzia oraz podsumowano e-learning i test końcowy. Tematyka szkolenia wyznaczona była programem projektu. Wykładowcami byli: Helena Zieńko - metodyka; Ewa Odachowska - psychologia; Krzysztof Janowski - prawo; Ryszard Krawczyk - narzędzia. Uczestnicy otrzymali drugą część materiałów szkoleniowych: skrypt szkolenie stacjonarne Dzień 2, poradnik praktycznej nauki jazdy oraz nalepkę magnetyczną potwierdzającą udział w projekcie; zaświadczenia o udziale w projekcie; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Uczestnicy szkolenia w anonimowej ankiecie ewaluacyjnej dokonali oceny programu i jego zgodności z oczekiwaniami, organizacji i przebiegu szkolenia, przygotowania wykładowców, jakości materiałów szkoleniowych.