Przegląd prasy

WORD przygotowuje się do egzaminowania według zmienionych zasad

Autor: Gazeta Wyborcza - Kielce

9 listopada 2005

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach przygotowuje się do zmiany zasad egzaminowania kandydatów na kierowców: rozpisano przetarg na osiem nowych samochodów oraz czternaście kamer do rejestracji przebiegu egzaminu, łuki na placu manewrowym będą poszerzone do trzech metrów pas do jazdy po łuku. Czesław Dawid, dyrektor kieleckiego WORD mówi: nowością jest też przeniesienie egzaminacyjnych manewrów z placu na miejskie parkingi oraz rejestracja egzaminu na kamerze. Takie rozwiązania pomogą zarówno zdającym jak i samym egzaminatorom. To także wyeliminuje nieścisłości. Dzięki nagraniu wideo będzie można sprawdzić czy ewentualne zarzuty wobec egzaminatorów są słuszne, a także czy zdający nie został przez niego poszkodowany.