Przegląd prasy

WORD Suwałki z ochotniczymi strażami pożarnymi

20 lipca 2012

d45c512c3174a855fd45b2a63d979d800d2d430c3d97ac0b942fa83b9bb949c0a5030767ac261cd4efdf77a06ec23c610fa3e6bafd26e2378ab49395

0df309371509031d2d0f82f3aeb182e3ebac5513

(Fot.: PD@N 436-46-49word)

Ramię w ramię WORD Suwałki z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Suwałkach wraz z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach współpracujących od wielu lat wyznaczył do realizacji następujące cele:

1)Szerokie działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym

2)Przygotowanie strażaków do zabezpieczenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w czasie zdarzeń komunikacyjnych, sprawdzenie ich umiejętności w tym zakresie

3)Podnoszenie sprawności fizycznej drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych

4)Wymiany doświadczeń uzyskanych podczas działań ratowniczych na drogach. Podsumowaniem tej współpracy było zorganizowanie VII Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu suwalskiego, które odbyły się w tym roku w dniu 8 lipca na boisku gminnym w Raczkach.

Ochotnicza Straż Pożarna w Raczkach przy tej okazji obchodziła swoje 90 lecie.

Raport o gotowości do przeprowadzenia imprezy złożył druh Dariusz Domagała OSP Raczki Prezesowi Zarządu Powiatowemu ZOSP RP dh Tadeuszowi Chołce, który dokonał przeglądu pododdziału. Następnie serdecznie przywitał zawodników, widzów i szacowne grono gości w osobach: Cezary Cieślukowski - członek Zarządu województwa podlaskiego, bryg. Andrzej Sobolewski - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP, Sławomir Małachowski - Przewodniczący Rady Powiatu Suwalskiego, Szczepan Ołdakowski - Starosta Powiatu Suwalskiego, st. bryg. Dariusz Siwicki - Komendant PSP w Suwałkach, Łukasz Kurzyna - Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk, Henryk Grabowski - Dyrektor WORD Suwałki, dh Zbigniew Mackiewicz - Prezes Miejsko - Gminnego Zarządu ZOSP RP w Suwałkach oraz wójtowie gmin: Filipów, Raczki, Przerośl oraz Zbigniew Dąbrowski - Kierownik Pogotowia Ratunkowego.

Oficjalnego otwarcia VII Powiatowych Zawodów Ochotniczych Straży Pożarnych dokonał bryg. Andrzej Sobolewski - Zastępca Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

W zawodach brały udział drużyny reprezentujące poszczególne gminy powiatu suwalskiego oraz młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewcząt i chłopców. Komisja sędziowska została powołana przez Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, a sędzią głównym zawodów był st. kpt. Robert Wiśniewski. Zawody rozegrane były w następujących konkurencjach: ćwiczenia bojowe; sztafeta pożarnicza 7x50 m. z przeszkodami. Powyższe konkurencje dla druhów i młodzieży zawierały elementy, które strażacy na co dzień stosują podczas akcji gaszenia pożarów oraz udzielania pomocy poszkodowanym w czasie zdarzeń komunikacyjnych.

Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:

I miejsce - OSP Rutka Tartak z wynikiem 120,81 pkt, Puchar Starosty Powiatu Suwalskiego

II miejsce - OSP Raczki z wynikiem 121,91 pkt Puchar Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach

III miejsce - OSP Bakałarzewo z wynikiem 138,99 pkt Puchar Wójta Gminy Raczki.

Nagrody za zajęcie od 1-3 miejsca ufundował Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach.

Młodzieżowe drużyny dziewcząt i chłopców rywalizowały w następujących konkurencjach: rozwinięcie bojowe i bieg sztafetowy.

Zwycięzcy to:

Dziewczęta: MDP Podwysokie Jeleniewskie 247,6 pkt Puchar Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Suwałkach

Chłopcy: MDP Raczki z wynikiem 173,96 pkt Puchar Starosty Powiatu Suwalskiego

Po ogłoszeniu wyników przez sędziego i wręczenie pucharów i nagród przez fundatorów nastąpiła miła uroczystość związana z wyróżnieniem osób i firm współpracujących i wspierających działalność Ochotniczych Straży Pożarnych.

Atrakcją imprezy był pokaz współpracujących służb OSP przy zdarzeniach drogowych itp. z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, a szczególnie wylądowanie helikoptera z ekipą ratowników.

Opracował: Aleksander Czuper, Główny specjalista ds. BRD WORD Suwałki

 

Słowa kluczowe straż pożarna WORD