Przegląd prasy

WORD w Tarnobrzegu szkoli kadry osk

21 września 2010

a98b439accb2cbf0cf2cd10f3694c16f9630e8d79eba7827aeae4c6e568be781ab955e935bd78af20da0a98055ea81953c6f14f3b7e245c4e8eb04bf

(Fot.: PD@N 360-17,18,19)

Dnia18 września br. w siedzibie Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza odbyło się szkolenie stacjonarne Dzień 1 unijnego szkolenia dla instruktorów nauki jazdy. Organizatorem szkolenia - na podstawie umowy zawartej z Konsorcjum L-instruktor.pl - był Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu. W szkoleniu udział wzięło 85 osób (w tym 10 kobiet, 13 osób w wieku 50+, 24 z terenów wiejskich). Szkolenie zorganizowane zostało w czterech 30-osobowych grupach. W każdej grupie zrealizowano po cztery wykłady z elementami dyskusji i zajęć warsztatowych: prawo, psychologia, metodyka, narzędzia. Tematyka szkolenia wyznaczona była programem projektu “Wzrost kompetencji kadry ośrodków szkolenia kierowców”. Wykładowcami byli: Józef Straub - prawnik, wykładowca osk; Maria Hełmecka - psycholog; Mirosław Jarosiński - metodyk, wykładowca osk oraz Ryszard Krawczyk - trener-wykładowca. Uczestnicy otrzymali bezpłatnie materiały szkoleniowe “Teka L-instruktor.pl”. Drugą część materiałów szkoleniowych, tj. skrypt szkolenia stacjonarnego Dzień 2, poradnik praktycznej nauki jazdy oraz nalepkę magnetyczną potwierdzającą udział w projekcie uczestnicy otrzymają podczas szkolenia Dzień 2, które zaplanowano na 28 kwietna 2011. W szkoleniu uczestniczył egzaminator nadzorujący WORD Tarnobrzegu.

Szkolenie organizowane jest z udziałem środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej