Przegląd prasy

WORD Wrocław: należy czytać kodeks ze zrozumieniem

31 stycznia 2013

We Wrocławiu z osób, które przystąpiły do egzaminu zdało 24 proc. Przed wprowadzeniem nowych zasad statystyka była odwrotna - 76 proc. zdawało, a 24 nie. "Wcześniej ludzie uczyli się jak zdać egzamin ma prawo jazdy. Dostawali płytę z pytaniami i wykuwali na pamięć odpowiedzi. Ta epoka to już przeszłość. Dzisiaj, żeby zdać egzamin trzeba nauczyć się przepisów ruchu drogowego, przeczytać kodeks ruchu drogowego ze zrozumieniem" - powiedział egzaminator nadzorujący WORD we Wrocławiu Łucjan Górski.